Ruotsi - RUB13 Kulttuuri ja mediat 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Ruotsi - RUB13 Kulttuuri ja mediat 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 712018

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Ruotsi - RUB13 Kulttuuri ja mediat 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 05.06.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Ajankohta

5.6.–30.6.2023

Tämä kurssi suoritetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Kurssi alkaa 5.6. Kurssilla ei ole lähiopetusta, mutta apuna on mm. opiskelua ohjaavia tehtäviä sekä videotallenteita. Toisesta kurssiviikosta lähtien järjestetään myös viikoittaisia vapaaehtoisia verkkotapaamisia, joissa voi esittää kysymyksiä.

Kurssilla pidettävien osatestien aikataulu on alustavasti: to 15.6. sekä to 22.6. klo 10.

Opettaja

FM Tiina Rautiainen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

Edeltävät opinnot

Lukion ruotsin (B1) moduulit RUB11-RUB12. Koska intensiivikurssin etenemistahti on tiivis, tulee aiemmilta moduuleilta olla riittävät tiedot ja taidot.

Tavoitteet

RUB13 Kulttuuri ja mediat -moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa ja erilaisten tekstien tulkitsemis- ja tuottamistaitoja ruotsinkielisiä medioita hyödyntäen.Moduulin tavoitteena on, että opiskelija- tuntee suomenruotsalaisia, ruotsalaisia ja muita pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä- tuntee ruotsinkielisiä medioita- osaa hyödyntää ruotsinkielisiä lähteitä tiedonhaussa- pystyy seuraamaan ruotsinkielisiä uutistekstejä ja ymmärtää pääasiat niistä

Keskeiset sisällöt

- suomenruotsalaiset ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt- ruotsinkieliset mediat- opiskelijoita kiinnostavat ajankohtaiset aiheet ruotsiksi

Oppimateriaali

Otava: Fokus 3 (LOPS 2021) digikirjana

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva verkkoyhteys.

Suoritustapa

Verkkokurssi. Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä ja arvioitavien tehtävien ja muiden kurssin kuuluvien tehtävien palauttamista Moodlessa/digioppikirjassa. Kurssin tehtävät julkaistaan viikko- tai päiväkohtaisesti. Itsenäiset tehtävät palautetaan määräpäivinä.

Kurssilla on käytössä jatkuva arviointi. Kurssiarvosana (4–10) määräytyy arvioitavien viikkotehtävien ja/tai osatestien, kirjallisten sekä suullisten näyttöjen sekä kurssiin kuuluvien projektitehtävien perusteella (mm. mediaseuranta- ja tiedonhakutehtäviä). Arvioinnissa huomioidaan lisäksi oppikirjan tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun kurssin keskustelualustalla opettajan ohjeiden mukaisesti.

Ohjeellinen opiskeluaika 38 x 45 min.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Jos opiskelet lukiossa vanhan opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaan, varmista omalta opinto-ohjaajaltasi, voitko suorittaa kurssin uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukaisesti.

Toisen asteen yhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.5.2023. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Oppikirjalisenssi ei sisälly kurssimaksuun, vaan opiskelija hankkii sen itse.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa ruotsin oppimäärän saamista valmiiksi. Intensiivikurssin työmäärä vastaa tavallista lukiokurssia.

Jos olet lukuvuoden aikana oikeutettu opintotukeen, selvitä mahdollisuutesi saada opintukea myös kesäajalta.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3302Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 18.05.2023