Ruotsi - RUB15 Opiskelu- ja työelämä 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Ruotsi - RUB15 Opiskelu- ja työelämä 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 712019

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Ruotsi - RUB15 Opiskelu- ja työelämä 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 05.06.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Ajankohta

5.6.–30.6.2023

Tämä kurssi suoritetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä.

Kurssi alkaa 5.6. Kurssilla ei ole lähiopetusta, mutta apuna on mm. opiskelua ohjaavia tehtäviä sekä videotallenteita. Toisesta kurssiviikosta lähtien järjestetään myös viikoittaisia vapaaehtoisia verkkotapaamisia, joissa voi esittää kysymyksiä.

Kurssilla pidettävien osatestien aikataulu on alustavasti: ma 19.6. sekä ma 26.6. klo 10.

Opettaja

FM Tiina Rautiainen

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

Edeltävät opinnot

Lukion ruotsin (B1) moduulit RUB11-RUB12, (RUB13). Koska intensiivikurssin etenemistahti on tiivis, tulee aiemmilta moduuleilta olla riittävät tiedot ja taidot.

Tavoitteet

RUB15 Opiskelu- ja työelämä -moduulin tehtävänä on, että opiskelija tutustuu mahdollisuuksiin opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä ja tutustuu pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.Moduulin tavoitteena on, että opiskelija- rohkaistuu ruotsin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa- kehittää tietämystään tekstilajeista, jotka liittyvät keskeisesti nuoren opiskeluun, työelämään ja itsenäistymiseen- pohtii jatko-opintojaan, urasuunnitelmiaan sekä valmiuksiaan elinikäiseen oppimiseen.

Keskeiset sisällöt

- opiskelu, ammatit ja työelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta- tulevaisuuden suunnitelmat- vuorovaikutustilanteet ja tekstit, jotka liittyvät jatko-opiskeluun ja työelämään- itsenäistyvän nuoren elämänhallinta- kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten- erilaisten hakemusten laatiminen

Oppimateriaali

Otava: Fokus 5 (LOPS 2021) digikirjana

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone sekä toimiva verkkoyhteys.

Suoritustapa

Verkkokurssi. Kurssin suorittaminen edellyttää tehtävien tekemistä ja arvioitavien tehtävien ja muiden kurssin kuuluvien tehtävien palauttamista Moodlessa/digioppikirjassa. Kurssin tehtävät julkaistaan viikko- tai päiväkohtaisesti. Itsenäiset tehtävät palautetaan määräpäivinä.

Kurssilla on käytössä jatkuva arviointi. Kurssiarvosana (4–10) määräytyy arvioitavien viikkotehtävien ja/tai osatestien, kirjallisten sekä suullisten näyttöjen sekä kurssiin kuuluvien projektitehtävien perusteella (mm. työhakemus ja työhakemusten vertaiskommentointi, video-cv/vlogi tai videoitava haastattelutehtävä sekä tiedonhakutehtäviä). Arvioinnissa huomioidaan lisäksi oppikirjan tehtävien tekeminen ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun kurssin keskustelualustalla opettajan ohjeiden mukaisesti.

Ohjeellinen opiskeluaika 38 x 45 min.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Jos opiskelet lukiossa vanhan opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaan, varmista omalta opinto-ohjaajaltasi, voitko suorittaa kurssin uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukaisesti.

Toisen asteen yhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.5.2023. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Oppikirjalisenssi ei sisälly kurssimaksuun, vaan opiskelija hankkii sen itse.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa ruotsin oppimäärän saamista valmiiksi. Intensiivikurssin työmäärä vastaa tavallista lukiokurssia.

Jos olet lukuvuoden aikana oikeutettu opintotukeen, selvitä mahdollisuutesi saada opintukea myös kesäajalta.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3302Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 18.05.2023