Johdatus yliopistomatematiikkaan - MATH.APP.010

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus yliopistomatematiikkaan - MATH.APP.010

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140007

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Johdatus yliopistomatematiikkaan - MATH.APP.010

Opintojakson alkamisajankohta: 29.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 15.08.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Matematiikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta (ITC)Ajankohta ja toteutus

Pienryhmäopetus verkossa (ei lähiopetusta):

30.5.–20.6.2022 tiistaisin ja torstaisin klo 17.00–18.30 (laskuklinikat)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Teams-verkkokokousjärjestelmää. Tarvitset tietokoneen, toimivan nettiyhteyden, kuulokkeet tai kaiuttimen sekä mikrofonin. Sinun ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia itsellesi.

Opettaja

Opintojakson vastuuopettaja: Tanja PalmrothLaskuharjoitusten ohjaaja: Jussi Pasanen

Osaamistavoitteet

Johdatus yliopistomatematiikkaan -opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää matematiikan peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisten matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. Hän tuntee joukko-opin alkeet sekä funktioiden perusominaisuudet. Opiskelija on tutustunut joihinkin matematiikassa käytettyihin todistusmenetelmiin. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on riittävät esitiedot ensimmäisille matematiikan ja tilastotieteen perusopinto-opintojaksoille yliopistossa.

Asiasisältö

Matematiikan peruskäsitteitä (kaikille yhteinen osuus)• Luvut ja yhtälöt• Yleistä funktioista• Joukko-opin alkeita• Lause- ja predikaattilogiikan peruskäsitteitäOpiskelija valitsee vähintään kaksi osiota seuraavista:• Tasogeometrian peruskäsitteitä• Diskreetin matematiikan peruskäsitteitä (lukuteoria ja algoritmit)• Analyysi peruskäsitteitä (derivaatta ja integraali)• Tilastotieteen peruskäsitteitä (tilastot ja todennäköisyys)Vapaasti valittavista osioista on seuraavat suositukset (Tampereen yliopiston tutkinnoissa):• Tekniikan puolen tutkinto-ohjelmissa kannattaa valita Analyysin peruskäsitteitä.• Tietojenkäsittelytieteen tutkinto-ohjelmassa kannattaa valita Diskreetin matematiikan peruskäsitteitä• Tilastollisen data-analyysin opintosuunnan opiskelijoiden kannattaa valita tilastotieteen peruskäsitteitäVastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen (MATH.APP.010). Opintojakso ei ole matematiikan perusopintokokonaisuuden opintojakso, vaan sijoittuu yhteisiin tai vapaasti valittaviin opintojaksoihin.

Kohderyhmä

Opintojakso soveltuu lukion pitkän matematiikan taitojen vahvistamiseen tai lukion lyhyen matematiikan taitojen täydentämiseen. Kurssille voivat osallistua myös lukio-opiskelijat toisen lukiovuoden pitkän matematiikan kurssit suoritettuaan.

Opintojakson laajuus

5 opintopistettä (vastaa keskimäärin 130 tuntia opiskelijatyötä)

Suoritustapa

Verkkoharjoitukset. Tehtävät palautetaan Moodleen kurssin aikana. Joitakin osioita voi täydentää 15.8.asti.

Laskuklinikoissa keskitytään opintojakson matemaattisen sisällön ja siihen liittyvien ajatustapojen avaamiseen. Laskuklinikoiden aluksi käsitellään aihealueen keskeisimmät käsitteet ja kaavat, jonka jälkeen lasketaan yhdessä tai itsenäisesti tehtäviä opiskelijoilta tulleiden kysymysten pohjalta. Laskuklinikat ovat vapaaehtoisia. Matematiikassa vasta harjoitus tekee mestarin, joten opintojakson aikana lasketaan runsaasti tehtäviä.

Arviointi asteikolla hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Opintojaksolla käytetään internetistä löytyviä opetusvideoita, joten itsenäinen opiskelu on mahdollista. Opintojaksolla käytetään Moodlea laskuharjoituksien suorittamiseen.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojaksolle ilmoittaudutaan tämän sivun kautta (Ilmoittaudu-painike) ja opintomaksu maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksuun sisältyy Tampereen yliopiston perimä avoimen yliopisto-opetuksen rekisteröintimaksu. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 70 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 15.05.2023