Maantieteen kertauskurssi abiturienteille (verkkokurssi) 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Maantieteen kertauskurssi abiturienteille (verkkokurssi) 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717501

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Maantieteen kertauskurssi abiturienteille (verkkokurssi) 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 24.07.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 04.08.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Ajankohta

24.7.–4.8.2023 verkossa

Tämä kurssi suoritetaan verkko-oppimisympäristössä. Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Teams-verkkokeskustelualustaa. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone ja toimiva nettiyhteys.

Maantieteen verkkokurssi koostuu itsenäisistä suorituksista, joista puolet tulee suorittaa 30.7 mennessä ja loput 4.8 mennessä. Kokonaisuuteen kuuluu myös Moodle-pohjainen harjoituskoe jälkimmäisellä viikolla. Opettaja on tavoitettavissa päivisin Teams-viestillä. Häneltä saa tukea ja ohjausta suoritusten tekemiseen. Opiskelija saa myös palautetta suorittamistaan tehtävistä.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti maantieteen ylioppilaskokeeseen syksyllä 2023 osallistuville lukio-opiskelijoille.

Sisältö

Maantieteen kertauskurssilla kerrataan pakollisten ja syventävien kurssien keskeisimpiä asioita opiskelijoiden toiveet huomioiden. Lisäksi tutustutaan edellisten vuosien yo-tehtäviin ja harjoitellaan yo-tehtäviin vastaamista.

Keskeiset sisällöt

Perusohjeistus maantieteenainereaaliin.Edellisten vuosien yo-kysymyksiin tutustuminen ja vinkkejä hyvän vastauksen laatimiseen.Maantieteen kurssien kertaaminen (GE1: Maailma muutoksessa, GE2: Sininen planeetta, GE3: Yhteinen maailma, GE4: Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta).Pienimuotoinen harjoituskoe ja sen arviointi.Oppimateriaali

Opiskelijan omat GE1-, GE2-, GE3- ja GE4-kurssien oppikirjat sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Opiskelijalla tulee olla kurssilla käytössään oma tietokone ja siinä Libre Office -ohjelmisto.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan valinnaisena kurssina. Asiasta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Suoritustapa

Ohjeellinen opiskeluaika on noin 45 x 45 minuuttia + koe 3 tuntia.

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-periaatteella. Hyväksytty-merkintä edellyttää aktiivista osallistumista etäopetukseen kunakin opetuspäivänä, verkkotehtävien tekemistä annetun aikataulun mukaan ja kirjallisen yo-harjoituskokeen läpäisemistä. Itsenäiseen työskentelyyn kuuluu verkkotehtävien lisäksi ennakkotehtävä sekä lukemista kurssi- ja ylioppilaskoetta varten.

Kuulustelut

Etäkoe kurssin viimeisellä viikolla Moodlessa

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämille reaaliaineiden kertauskursseille alennetulla hinnalla. Opiskelijan omavastuuosuus maksusta on 50 €. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kauttaavautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/).

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023