Historia - HI3 Itsenäisen Suomen historia 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Historia - HI3 Itsenäisen Suomen historia 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717308

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Historia - HI3 Itsenäisen Suomen historia 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 05.06.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Ajankohta

5.6.–30.6.2023

Tämä kurssi suoritetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Ei lähiopetusta tai videotapaamisia.

Opettaja

FM, KM Saara Murto-Heiniö

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

Keskeiset sisällöt

Suomalaisen yhteiskunnan juuret- Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys Suomen ja suomalaisuuden rakentamisessa- demografiset muutokset ja väestön moninaisuus- suomalaisen yhteiskunnan modernisoituminen

Itsenäistyvä Suomi osana Eurooppaa- itsenäistymisprosessi, sisällissota ja sen kansainvälinen konteksti- eheyttämisen aika ja demokratian kriisi- Suomi kansainvälisten kulttuurivirtausten osana

Suomi kansainvälisissä konflikteissa- Suomi toisessa maailmansodassa- kylmän sodan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja politiikkaan

Kohti nykyistä Suomea- yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio- kulttuuri, tiede ja osaaminen- kulttuurisesti monimuotoistuva Suomi kansainvälisen yhteisön jäsenenä

Oppimateriaali

Otava: Forum Historia 3 Itsenäisen Suomen historia (LOPS 2021), printti- tai digikirjana

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi Moodlessa jaettavaa materiaalia.

Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone.

Suoritustapa

Verkkokurssi. Verkon oppimisalustalla on viikoittaisia tehtäviä sekä opetusvideoita. Opettaja on etävideoyhteyden kautta tavattavissa erikseen sovittavina aikoina.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssiarvosana määräytyy viikkotehtävien sekä kurssikokeen ja/tai kirjoitelman perusteella.

Ohjeellinen opiskeluaika 38 x 45 min.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Jos opiskelet lukiossa vanhan opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaan, varmista omalta opinto-ohjaajaltasi, voitko suorittaa kurssin uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukaisesti.

Toisen asteen yhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.5.2023. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Oppikirja (printti- tai digikirja) ei sisälly kurssimaksuun, vaan opiskelija hankkii sen itse.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa historian oppimäärän saamista valmiiksi.

Jos olet lukuvuoden aikana oikeutettu opintotukeen, selvitä mahdollisuutesi saada opintukea myös kesäajalta.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3302Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 18.05.2023