Yhteiskuntaoppi - YH2 Taloustieto 2 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Yhteiskuntaoppi - YH2 Taloustieto 2 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 717908

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Yhteiskuntaoppi - YH2 Taloustieto 2 op

Opintojakson alkamisajankohta: 05.06.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Ajankohta

5.6.–30.6.2023

Tämä kurssi suoritetaan Moodle-verkko-oppimisympäristössä. Ei lähiopetusta tai videotapaamisia.

Opettaja

FM, KM Saara Murto-Heiniö

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille.

Edeltävät opinnot

Suositellaan, että kurssi YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op) on suoritettu ennen tätä kurssia, mutta se ei ole välttämätöntä.

Keskeiset sisällöt

Kansantalous ja sen toimijat- talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon luonne ja muodostuminen- kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien, yritysten ja kansantalouden vuorovaikutus- oman talouden hoito: säästäminen, kuluttaminen ja velkaantuminenMarkkinat, suhdanteet ja talouselämä- vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus markkinoilla- työ, yrittäjyys ja yritykset- Suomi globaalin talouden osana- rahoitusmarkkinat, säästäminen, sijoittaminen ja riskien hallinta- talouden häiriöt, suhdannevaihtelut, niiden taustat ja seurauksetTalouspolitiikka- kestävän talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat- julkinen talous ja sen tasapaino- talouspolitiikan toimijat, keinot ja haasteet

Oppimateriaali

Otava: Forum Yhteiskuntaoppi 2 (LOPS21), printti- tai digikirjana

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi Moodlessa jaettavaa materiaalia.

Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone.

Suoritustapa

Verkkokurssi. Verkon oppimisalustalla on viikoittaisia tehtäviä sekä opetusvideoita. Opettaja on etävideoyhteyden kautta tavattavissa erikseen sovittavina aikoina.

Kurssi arvioidaan asteikolla 4–10. Kurssiarvosana määräytyy viikkotehtävien sekä kurssikokeen ja/tai kirjoitelman perusteella.

Ohjeellinen opiskeluaika 38 x 45 min.

Vastaavuus

Hyväksytysti suoritetun kurssin voi sisällyttää lukion opintosuunnitelmaan. Hyväksiluvusta tulee sopia omassa oppilaitoksessa.

Jos opiskelet lukiossa vanhan opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaan, varmista omalta opinto-ohjaajaltasi, voitko suorittaa kurssin uuden opetussuunnitelman (LOPS 2021) mukaisesti.

Toisen asteen yhteistyö

Ilmoittautuminen Korota-tarjottimen kautta

Lukioyhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Korota-tarjottimen kautta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 18.5.2023. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Kurssimaksu

Kurssin hinta on kaikille 50 euroa ja se laskutetaan paikan saaneilta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Oppikirja (printti- tai digikirja) ei sisälly kurssimaksuun, vaan opiskelija hankkii sen itse.

Katso myös

Kesäkurssi on hyvä mahdollisuus keventää seuraavan lukuvuoden lukujärjestystä tai nopeuttaa yhteiskuntaopin oppimäärän saamista valmiiksi.

Jos olet lukuvuoden aikana oikeutettu opintotukeen, selvitä mahdollisuutesi saada opintukea myös kesäajalta.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3302Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 18.05.2023