Espanja 1 (4 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Espanja 1 (4 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 102001

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Espanja 1 (4 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 16.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 29.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 16.5.–29.6.2023 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–20.00 (ei opetusta helatorstaina 18.5. eikä juhannusaaton aattona 22.6.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofonisekä kamera.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjaa.

Osaamistavoitteet

Taitotaso A1 (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)(tarkempi (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) Opetushallituksen sivuilla)

Espanja 1 -opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa reagoida yksinkertaisimmissa rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti- ymmärtää yksittäisiä tietoja lyhyistä kuulluista ja luetuista teksteistä, jotka sisältävät tuttua sanastoa ja rakenteita ja joiden sisällön hahmottaa asiayhteyden tukemana- osaa käyttää kaikkein tavallisinta sanastoa ja rakenteita yksinkertaisissa lyhyissä jokapäiväisissä keskusteluissa ja kirjallisissa viesteissä.

Sisältö

Tutustuminen, esittäytyminen ja lähipiirin esittelyPerhe, asuminen ja ammattiTapaamiset ja asioinnit esim. kahvilassa ja ravintolassaKaupungilla liikkuminenTien kysyminen ja neuvominen

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa. Kurssilla tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, kuullun ymmärtämistä sekä suullista ilmaisua.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa ja loppukokeen läpäisemistä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 80 %:iin opetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1 (ISBN:978-952-63-1843-1), kappaleet 1-6 ja opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.ESP.001).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 2.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)

Katso myös

Voit jatkaa espanjan opiskelua (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) -opintojaksolla, joka alkaa 1.8.2023.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2023