Espanja 2 (4 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Espanja 2 (4 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 102002

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Espanja 2 (4 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 01.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 07.09.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 1.8.–7.9.2023 tiistaisin ja torstaisin klo 16.30–20.00

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Edeltävät opinnot

Espanja 1, Espanjan kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot, esim. peruskoulussa opiskellut alkeet tai 1-2 lukiokurssia. Sekä suullinen että kirjallinen osaaminen taitotasolla A1.

Osaamistavoitteet

Taitotaso A1.2-A1.3(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)(tarkempi (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) Opetushallituksen sivuilla)

Espanja 2 -opintojakson suoritettuaan opiskelija

- selviää monissa rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti- ymmärtää yksinkertaisia tietoja lyhyistä kuulluista ja luetuista teksteistä, jotka sisältävät yksinkertaista sanastoa ja rakenteita ja joiden sisällön hahmottaa asiayhteyden tukemana- osaa käyttää tavallisinta sanastoa ja rakenteita lyhyissä jokapäiväisissä keskusteluissa ja kirjallisissa viesteissä.Sisältö

Matkailutilanteita ja ajan ilmaiseminenPukeutuminen ja henkilön kuvaileminenHyvinvointiMielipiteen ilmaiseminenArkitoimet ja vapaa-aikaSää ja luontoMaita, kansalaisuuksia, kieliä

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä espanjaksi. Kurssilla tehdään käännös- ja rakenneharjoituksia sekä harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja suullista ilmaisua.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1 (ISBN:978-952-63-1843-1), kappaleet 7-8 jaAhlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza Santana, Rambla Lop, Warjus: Ventana 2(ISBN: 978-952-63-3539-1), kappaleet 1-4 sekäopettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirjat eivät sisälly kurssimaksuun.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.ESP.002).

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa52 oppituntia (à 45 min.), itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa ja loppukokeen läpäisemistä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 80 %:iin opetustunneista.

Numeroarviointi asteikolla 0–5.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa espanjan opiskelua syyslukukaudella kurssilla Espanjan kielen jatkokurssi1.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023