Espanja 3 (4 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Espanja 3 (4 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 102003

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Espanja 3 (4 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 15.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 21.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 15.5.–21.6.2023 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–20.00

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Edeltävät opinnot

Espanja 2, Espanjan kielen alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot (esim. 3-4 lukiokurssia tai DELE perustaso). Sekä suullinen että kirjallinen osaaminen taitotasolla A1.2.

Tavoitteet

Taitotaso A2.1 (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)(tarkempi (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) Opetushallituksen sivuilla)

Espanja 3 -opintojakson suoritettuaan opiskelija

- selviää tavallisimmissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti- ymmärtää pääajatukset yksinkertaisista lyhyistä kuulluista tai luetuista teksteistä, jotka sisältävät tavallisinta ja helposti ennakoitavaa sanastoja ja tavallisimpia rakenteita- osaa käyttää tavallisinta sanastoa ja rakenteita tavallisimmissa lyhyissä keskusteluissa ja kirjallisissa viesteissä.

Sisältö

Koti ja asuminenJuhlapäivien viettoAmmatit ja työpaikatKulkuvälineillä matkustaminenAsiointi esim. vaatekaupassa ja matkatoimistossaEtelä-Amerikan espanjankielisten maiden maantuntemustaElämänvaiheista kertominen

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 oppituntia (à 45 min.) sekä itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa ja loppukokeen läpäisemistä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään noin 80 %:iin opetustunneista.

Numeroarviointi asteikolla 0–5.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza Santana, Rambla Lop, Warjus: Ventana 2 (ISBN: 978-952-63-3539-1), kappaleet 5-8 jaAhlava, Hämäläinen, Kemppainen, Rambla Lop, Warjus: Ventana 3 (ISBN: 978-952-63-4304-4), kappaleet 1-2 sekäopettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirjat eivät sisälly kurssimaksuun.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen espanjan kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.ESP.003).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 1.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kurssilla Espanja 4, joka alkaa 31.7.2023.

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2023