Italian alkeiskurssi 1 (3 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Italian alkeiskurssi 1 (3 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 103001

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Italian alkeiskurssi 1 (3 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 16.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 29.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

3.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - KielikeskusAjankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta) 16.5.–29.6.2023

Ryhmäopetusta verkossa 16.5.–29.6. klo 16.30–19.45 (ei opetusta helatorstaina 18.5. ja juhannuksen aatonaattona 22.6.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Opettaja

(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet italian kieltä.

Tavoitteet

- tutustua italian kielen perusteisiin- osata kertoa itsestään ja arkipäivästään- selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto- ymmärtää helpohkoa puhettaSisältö

Italian alkeiskurssi 1:n aihepiirit: esittäytyminen, kaupungilla liikkuminen ja asioiminen, kellonajat, vapaa-ajan vietto ja mieltymykset.Harjoiteltavat taidot: Opintojaksolla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita.Työ- ja toimintamuodot: Opintojaksolla työskennellään pareittain ja pienryhmissä sekä tehdään kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä.Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä Edmodo-oppimisympäristössä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä loppukoe. Ohjattua opiskelua verkossa 48 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä opiskelua 33 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin opetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin. Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Saadaksesi suoritusmerkinnän sinun tulee kurssin alkaessa ilmoittautua Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmässä kurssin opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin suoritettuasi voit tulostaa (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/) Oma Opintopolku -palvelusta.

Oppimateriaali

Imperato, Kuusela, Meurman & Feroldi: Bella vista 1 (SanomaPro). Kappaleet 0-8.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 125 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 2.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Katso myös

Alkeiskurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua italian (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/):lla,(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/) joka järjestetään elokuussa..

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2023