Käytännön italian kurssi (2 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Käytännön italian kurssi (2 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 103004

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Käytännön italian kurssi (2 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 22.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 12.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Italia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Helsingin yliopisto - KielikeskusAjankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 22.5.–12.6.2023 alla mainittuina päivinä klo 17.00–19.30 (poikkeus: 12.6. klo 17.00–19.00):

ma 22.5.to 25.5.ma 29.5.to 1.6.ma 5.6.ke 7.6.to 8.6.ma 12.6.

Opetuksessa käytetään Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys, kamera ja mikrofoni.

Edeltävät opinnot

Lähtötaso: Taitotaso A2 (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid). Jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot, esim. lukiosta saadut hyvät taidot (esim. lukion lyhyt italia).

Tavoite

Käytännön italian kurssin tavoitteena on harjaannuttaa suullista ilmaisua ja laajentaa sanavarastoa tekstien avulla.

Sisältö

Aihepiirit: mm. yhteiskunta, vapaa-aika, koulu, työ, perhe, internet.Työ- ja toimintamuodot: Kurssilla työskennellään pareittain ja ryhmissä.

Suoritustapa

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä kotitehtävien tekeminen. Lähiopetusta 26 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 28 tuntia. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 75 %:iin lähiopetustunneista.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty-hylätty.

Saadaksesi suoritusmerkinnän sinun tulee kurssin alkaessa ilmoittautua Helsingin yliopiston Sisu-järjestelmässä kurssin opiskelijaksi. Ilmoittautuminen tulee tehdä ohjeissa annettuun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kurssin suoritettuasi voit tulostaa (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) Oma Opintopolku -palvelusta.

Oppimateriaali

Opettajan jakama materiaali.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 95 €. Helsingin yliopiston yliopistomaksun 20 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Opintojakson normaalihinta on 115 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 1.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 08.05.2023