Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 180001

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01

Opintojakson alkamisajankohta: 05.06.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 24.09.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Hallintotiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto – Johtamisen ja talouden tiedekunta

Ajankohta

Opintojakso järjestetään verkkokurssinakesällä 2023.

Kurssi alkaa maanantaina 5.6.2023, ja mukaan voi tulla 31.7.2023 asti. Tehtävien suorittamiseen on aikaa 24.9.2023 saakka.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelijalla on kattava yleiskäsitys tieteenalan teoreettisista ja historiallisista lähtökohdista. Opiskelija osaa jäsentää hallintoa, politiikkalinjauksia, organisaatioita ja johtamista tutkimuksen kohteina.

Sisältö

Johdatus hallintotieteeseen -opintojaksolla tutustutaan hallintotieteen historiaan ja oppiaineen kehitykseen. Jaksolla perehdytään hallinnon tutkimuksen keskeisiin sisältöalueisiin, hallintoon, johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen politiikkaan tutkimuksen kohteina. Sisältöalueita lähestytään teorian kehityksen näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan myös hallintotieteen teorioiden hyödyntämistä käytännön toiminnan kannalta.

Suoritustapa

Opintojakso järjestetään monimuotototeutuksena. Kurssi on viiden opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka muodostuu itseopiskelumateriaaleista(sisältää luentotallenteita)tehtävineen sekä kurssikirjallisuudesta. Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä on 24.9.2023.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Arviointi asteikolla 1–5.

Tentti

Kurssin lopputyönä toimii essee. Esseessä on käytettävä mahdollisimman laajasti opintojakson kuvauksessa määritettyä kirjallisuutta. Essee tulee palauttaa 31.8.2023 mennessä. Essee arvostellaan asteikolla 0–5.

Hylätyn esseen voi uusia. Uusitun esseen viimeinen palautuspäivä on 24.9.2023, jolloin tulee olla palautettuna sekä kaikki kurssitehtävät että uusittu essee.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanaomat 2019. (myös e-kirjana)

JA

De Vries, Michiel, S.: Understanding Public Administration. Palgrave 2016. (myös e-kirjana)

TAI

Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008. (myös e-kirjana) HUOM! Ainoastaan vuoden 2008 painos hyväksytään.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 110 euroa.

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihinKorota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Lisätiedot

Koulutussihteeri Jenna Torni, jenna.torni(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3302Koulutuskoordinaattori Marja Hoivala, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 761 5952

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023