Venäjä 1 (4 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Venäjä 1 (4 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 108001

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Venäjä 1 (4 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 15.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 21.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

4.0Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - KielikeskusAjankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 15.5.–21.6.2022 maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.45

Lisäksi virtuaalinen kulttuuriretki, josta sovitaan erikseen.

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Opettaja

(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Kohderyhmä

Opintojakso on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet venäjän kieltä. Opetus alkaa aakkosista.

Osaamistavoitteet

Taitotaso A1.1 (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)(tarkempi (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/) Opetushallituksen sivuilla)

Venäjä 1 -opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa reagoida yksinkertaisimmissa rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti- ymmärtää yksittäisiä tietoja lyhyistä kuulluista ja luetuista teksteistä, jotka sisältävät tuttua sanastoa ja rakenteita ja joiden sisällön hahmottaa asiayhteyden tukemana- osaa käyttää kaikkein tavallisinta sanastoa ja rakenteita yksinkertaisissa lyhyissä jokapäiväisissä keskusteluissa ja kirjallisissa viesteissä.Sisältö

Tutustuminen, esittäytyminen ja lähipiirin esittelyAmmatti, perhe, kotimaa ja kielitaitoHarrastuksetKoti ja asuminenTyö toimistossa

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja käyttää myös uutta kyrillistä aakkostoa yksinkertaisissa kirjoitustehtävissä. Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Neljän opintopisteen laajuisella opintojaksolla opiskelijan työmäärä on n. 108 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arvosana: hyväksytty - hylätty.

Oppimateriaali

Novacac Ekaterina, Dolmatova Oliya: Totshka Ru A1 (ISBN: 978-5-9908983-0-1) sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen venäjän kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.VEN.001).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 1.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Katso myös

Venäjä 1 -kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua kurssilla Venäjä 2, joka alkaa 2.8.2023. (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Tiedot julkaistuennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2023