Venäjä 2 (4 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Venäjä 2 (4 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 108002

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Venäjä 2 (4 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 02.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 06.09.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

4.0Oppiaine

Venäjä

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - KielikeskusAjankohta

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)

Ryhmäopetusta verkossa 2.8.–6.9.2022 maanantaisin ja keskiviikkoisin sekä lisäksi kahtena torstaina 10.8. ja 24.8. klo 16.30–19.45

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousjärjestelmää. Opiskelijan ei tarvitse hankkia mitään ohjelmia. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera.

Opettaja

(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Edeltävät opinnot

Venäjä 1, Venäjän kielen alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot ja taidot, esim. peruskoulussa opiskellut alkeet tai 1–2 lukiokurssia. Opiskelija osaa lukea kyrillisiä kirjaimia sekä kirjoittaa niitä ainakin usein toistuvien sanojen kohdalla. Hän osaa esittäytyä vakiintunein fraasein käydyssä lyhyessä tutustumiskeskustelussa. Sekä suullinen että kirjallinen osaaminen taitotasolla A1.1.

Osaamistavoitteet

TaitotasoA1.3 (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)(tarkempi (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/) Opetushallituksen sivuilla)

Venäjä 2 -opintojakson suoritettuaan opiskelija

- selviää monissa rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti- ymmärtää yksinkertaisia tietoja lyhyistä kuulluista ja luetuista teksteistä, jotka sisältävät yksinkertaista sanastoa ja rakenteita ja joiden sisällön hahmottaa asiayhteyden tukemana- osaa käyttää tavallisinta sanastoa ja rakenteita lyhyissä jokapäiväisissä keskusteluissa ja kirjallisissa viesteissä.Sisältö

Venäläinen keittiö ja muiden maiden ruokakulttuuriPukeutuminen ja tyyliTyypillinen päiväohjelmaKaupungilla liikkuminenJuhlapäivien vietto

Osaamistavoitteet saavuttaakseen opiskelija harjoittelee säännöllisesti lukemista ja ääntämistä ryhmässä, omaksuu sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa ja tekee myös yksinkertaisia kirjallisia tehtäviä venäjäksi. Jokaiseen opetuskertaan sisältyy mm. suullisia harjoituksia ryhmässä ja pareittain Zoom-videopuhelun kautta sekä verkkotehtäviä Moodle-oppimisympäristössä.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Neljän opintopisteen laajuisella opintojaksolla opiskelijan työmäärä on n.108 tuntia. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa ja osallistumista ryhmän vuorovaikutukseen sekä sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti sovitussa aikataulussa ja loppukokeen läpäisemistä. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Oppimateriaali

Novacac Ekaterina, Dolmatova Oliya: Totshka Ru A1 (ISBN: 978-5-9908983-0-1) sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen venäjän kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.VEN.002).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5.2023. Pääset Korota-tarjottimelle(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Katso myös

Venäjä 2 -kurssin jälkeen voit jatkaa opiskelua Venäjän kielen jatkokurssi 1:llä, joka alkaa kesäyliopistossa syksyllä 2023.

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023