Saksan kielen alkeiskurssi 1 (3 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Saksan kielen alkeiskurssi 1 (3 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 207005

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Saksan kielen alkeiskurssi 1 (3 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 22.05.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 20.06.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi22.5.–20.6.2023 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00, paitsi torstaina 8.6. ei ole opetusta

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen 1. opetuskertaa.

Opettaja

Alexandra Matschke

Kohderyhmä

Alkeiskurssi 1 on tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet saksaa tai ovat opiskelleet sitä korkeintaan 2 vuotta peruskoulussa.

Tavoitteet

Taitotaso A1

(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)(tarkempi (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) Opetushallituksen sivuilla)

Saksan kielen alkeiskurssi 1:n suoritettuaan opiskelija

- osaa saksan kielen ääntämisen perusteet- tuntee kieliopin perusrakenteita- hallitsee perustason sanastoa- ymmärtää tavallisimpia fraaseja ja yksinkertaisia lauseita- pystyy käyttämään tuttuja arkipäivän ilmaisuja sekä yksinkertaisia lauseita, joiden avulla hän tulee toimeen konkreettisissa arkipäivän tilanteissa- tuntee kohteliaisuusfraaseja ja osaa esitellä itsensä sekä jonkun toisen henkilön muille- osaa kertoa itsestään, perheestään sekä lähiympäristöstään yksinkertaisin lausein- osaa kertoa pääasioita opiskelusta ja työstä- osaa ilmaista kellonaikoja- osaa esittää kysymyksiä esim. asuinpaikasta tai omaisuudesta sekä pystyy myös vastaamaan tällaisiin kysymyksiinSisältö

- tervehtiminen, esittäytyminen, esitteleminen- itsestä, perheestä ja lähiympäristöstä kertominen- opiskelusta ja työstä kertominen (pääasioita)- informaation hakeminen- kohteliaisuusfraasit- kieliopin perusrakenteita- kellonaika- maantuntemusta- saksan kielen ääntämistä

Työskentelytavat

Kurssiin kuuluu

- ääntämisharjoituksia- rakenneharjoituksia- tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia- suullisia ja kirjallisia tehtäviä- tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriinKurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielenä on pääosin suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-792-674-4), kappaleet 1–5/6Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia (sanasto, rakenteet, kulttuuritietous ja kulttuuristen väliset erot).

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Saksan kielen alkeet 1 N-KV598G (3 op).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 8.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi 1 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Saksa 1.

Voit jatkaa saksan opiskelua elokuussa (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid):lla.

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 17.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 08.05.2023