Saksan kielen alkeiskurssi 2 (3 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Saksan kielen alkeiskurssi 2 (3 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 207006

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Saksan kielen alkeiskurssi 2 (3 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 07.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 05.09.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

3 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta / yksikkö

Tampereen ammattikorkeakoulu - Kielet ja viestintä

Ajankohta

Verkkokurssi 7.8.–5.9.2023 maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin klo 16.45–20.00, paitsi torstaina 24.8. ei ole opetusta

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-alustaa. Osallistuja tarvitsee nettiyhteyden ja mikrofonin sekä kameran. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen 1. opetuskertaa.

Kohderyhmä

Saksan kielen alkeiskurssi 2 on tarkoitettu saksan kielen alkeiskurssi 1:n suorittaneille tai muuten vastaavat pohjatiedot hankkineille (kielitaito tasolla A1).

Tavoitteet

Taitotaso A1–A2(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)(tarkempi (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) Opetushallituksen sivuilla)

Saksan kielen alkeiskurssi 2:n suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää saksan kielen perusrakenteita suullisesti ja kirjallisesti- ymmärtää ja osaa kirjoittaa rutiininomaisia viestejä saksaksi- ymmärtää lauseita ja usein käytettyjä ilmaisuja, jotka liittyvät läheiseen elinympäristöön- tuntee kohteliaisuusfraaseja- selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista ja rutiininomaisista palvelutilanteista kulttuuriin sopivalla tavalla, kun on kyse tutuista asioista- pystyy ymmärtämään helppoa puhetta, jos toinen viestintäosapuoli puhuu hitaasti ja selvästi, ja on valmis auttamaan puheen ymmärtämistä- osaa kertoa perusasioita itsestään, perhesuhteistaan, työstään, koulutuksestaan ja kotiseudustaan sekä asioista, jotka liittyvät hänen omiin tarpeisiinsa- selviytyy matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, kuten varausten tekeminen, hotellissa ja ravintolassa asiointi, ostostilanteetSisältö

Kurssiin kuuluu

- ääntämisharjoituksia- rakenneharjoituksia- tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia- keskusteluharjoituksia- suullisia ja kirjallisia tehtäviä- tiedonhakutehtäviä: tutustumista saksankielisten maiden kulttuuriinKurssin kouluttaja Alexandra Matschke on syntyperäinen saksalainen ja osaa sujuvasti suomea. Kurssin opetuskielinä ovat saksa ja suomi.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta verkossa 52 tuntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä n. 30 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin (jatkuva arviointi) sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen ja loppukokeen läpäiseminen. Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0 – 5.

Oppimateriaali

Monika Hotanen & Eva Kauppi: Hallo! 1, Saksaa aikuisille (ISBN 978-951-1-36802-1), kappaleet 6–10

Kurssin alussa kerrataan kirjan alkuosan sanastoa ja kielioppia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.

Vastaavuus

Kurssi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoa Saksan kielen alkeet 2 N-KV599G (3 op).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Opintojakson normaalihinta on 140 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)(https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)

Katso myös

Saksan kielen alkeiskurssi 2 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid).

Alkeiskurssi 2:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi I:lla, joka alkaa syksyllä 2023.

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 17.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023