Vesi ja vesistöt BENP1002 (5 op)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Vesi ja vesistöt BENP1002 (5 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140402

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Vesi ja vesistöt BENP1002 (5 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 11.11.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2024

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Bio- ja ympäristötiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Aikataulu

La 11.11.2023 klo 9.30-14.00 (5 h) Verkko-opetus

To 16.11.2023 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 23.11.2023 klo 17.30-20.30 (3,5 h) Verkko-opetus

To 30.11.2023 klo 17.30-20.00 (3 h) Verkko-opetus

Opetuspaikka

Verkko-opetus

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää järviin ja meriin liittyvät peruskäsitteet, veden kemialliset ja fysikaaliset muuttujat, vesien ravintoverkkojen perusrakenteet, vesien taloudellisen hyödyntämisen perusperiaatteet sekä vesistöjä uhkaavat ympäristöongelmat.

Sisältö

Limnologia, vesien optiset ominaisuudet, veden kiertokulku, veden kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja sopeumat vedessä elämiseen, biodiversiteetti, biologiset vuorovaikutukset, kalastus, vesiviljely, sisävesien ja Itämeren ympäristöuhat, vesistöjen historia, vesistöjen veden laadun ja ekologisen tilan seuranta, urbaani hydrologia, oseanografia.

Suoritustavat

Luentotallenteet n. 20 tuntia, ryhmäopetus ja -ohjaus verkkovälitteisesti (mahdollisuus myös henkilökohtaiseen ohjauskertaan) n. 15 tuntia (à 45 min.), kirjallisuus, aineistotehtävät ja tentti.

Opintojakson suoritus koostuu kahdesta osiosta:1. Verkkotehtävät (tarvittavat sovellukset: MS Excel tai vastaava), Verkkotehtävät on tehtävä ennen kuin osallistuu tenttiin (verkkotehtävän arviointi: hyväksytty tai hylätty)JA2. Luentotallenteet ja kirjallisuus, jotka tentitään (tentin arviointi: 1-5/5 tai hylätty).

Katso opiskeluohjeet Moodlesta:  (https://moodle.jyu.fi/) (https://moodle.jyu.fi/)https://moodle.jyu.fi/ (https://moodle.jyu.fi/)

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta. (https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus)

Kirjallisuus

Myrberg & Leppäranta 2014: Meret, maapallon siniset kasvotBrönmark & Hansson 2010: The Biology of lakes and pondsKuulustelut

Tentti toteutetaan verkkovälitteisesti Moodle-oppimisympäristössä. Opettaja ohjeistaa tenttiin liittyvissä käytännöissä.

Ti 19.12.2023 klo 17–20 Moodle-tentti

Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa ennen tenttiä sähköisellä lomakkeella (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/).

Uusintatentit Moodlessa ti 16.1.2024 klo 17–20 ja ti 6.2.2024 klo 17–20

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 95 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 95 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeelle. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 22.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 28.10.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.