Ranska 2

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Ranska 2

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 105002

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Ranska 2

Opintojakson alkamisajankohta: 24.07.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.08.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

4.0

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - Kielikeskus

Ajankohta

Verkkokurssi24.7.–31.8.2023 seuraavasti:

24.7.–30.8. maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 16.30–19.4531.8. torstaina klo 16.30–19.45

Käytämme Zoom- ja Moodle alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen 1. tapaamiskertaa.

Opettaja

(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Edeltävät opinnot

(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/) tai vastaavat tiedot: (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/) taitotaso A1

Tavoitteet

Taitotaso A1.2 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla

Ranska 2 -opintojakson suoritettuaan opiskelija

- selviää monissa rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti- ymmärtää yksinkertaisia tietoja lyhyistä kuulluista ja luetuista teksteistä, jotka sisältävät yksinkertaista sanastoa ja rakenteita ja joiden sisällön hahmottaa asiayhteyden tukemana- osaa käyttää tavallisinta sanastoa ja rakenteita lyhyissä jokapäiväisissä keskusteluissa ja kirjallisissa viesteissä.Sisältö

Jakson teemoja ovat mm.:

Matkailutilanteita esim. hotellissa ja ravintolassaTien kysyminen ja neuvominenVapaa-aika ja kiinnostuksen kohteetJuhlapäivien viettoMaita, kansalaisuuksia, kieliäPukeutuminen ja vaateostokset

Opetuskielinä ovat suomi ja ranska.

Oppimateriaali

C'est parfait! 1(Martikainen, Lindgren, Lanoire), 2017 tai uudempi painos, kpl 6–10

ISBN: 978-951-1-30671-9

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Lisäksi käytetään opettajan omaa materiaalia.Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Suoritustapa

Pienryhmäopetusta 52 tuntia ja itsenäistä työskentelyä 56 tuntia. Hyväksyttävän suorituksen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin sekä sovittujen harjoitustöiden tekeminen.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1–5.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen ranskan kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.RAN.002).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/).

Katso myös

Syksyllä on tarjolla Ranskan kielen jatkokurssi 1, jolla voit jatkaa opiskelua siitä mihin Ranska 2 päättyy. Tarkemmat tiedot syksyn kursseista julkaistaan nettisivuillamme alkukesästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 24.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.