Japanin kielen alkeiskurssi 2

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Japanin kielen alkeiskurssi 2

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 209102

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Japanin kielen alkeiskurssi 2

Opintojakson alkamisajankohta: 24.07.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.08.2023

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus (op)

3 op

Vastaava yliopisto/korkeakoulu

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

24.7.–30.8.2023 seuraavasti:

24.7.–31.7. maanantaisin ja torstaisin klo 16.20–19.303.–28.8. maanantaisin ja torstaisin klo 16.20–18.4030.8. keskiviikkona klo 16.20–18.40

HUOM! Aikataulua muutettu hieman alkuperäisestä.

Opetuspaikka

Tampere (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Opettaja

(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/kumi-araki-masonen/)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyneet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/kumi-araki-masonen/):n (noin 39 tuntia opetusta) tai muuten hankkineet vastaavat taidot (hiragana-tavumerkit, Genki I kappaleeseen 3 asti).

Tavoitteet

Taitotaso A1 ((https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/kumi-araki-masonen/))

Japanin alkeiskurssi 2:n jälkeen opiskelija

- ymmärtää ja osaa tuottaa puhuttua ja kirjoitettua yksinkertaista yleiskieltä- pystyy selviytymään helpoissa yksinkertaisissa kommunikaatiotilanteissa, esim. pyynnön tekeminen, luvan kysyminen ja tarjoutuminen tekemään jotakin toisen avuksi- lukee ja kirjoittaa hiragana-tavumerkit sujuvammin ja osaa myös katakana-tavumerkit- osaa noin 15 kanji-sanamerkkiä- tuntee perusasioita Japanista ja sen tapakulttuuristaSisältö

Kurssilla harjoitellaan japanin kielen sanastoa ja sanontoja, jotka liittyvät arkipäivän elämään (esim. sijainti ja suunta, koulutusjärjestelmä, henkilöiden ja asioiden kuvailu). Harjoitellaan myös peruskielioppia ja yksinkertaisia lauserakenteita, mm. adjektiiveja ja verbien te-muoto. Opitaan katakana-tavumerkit ja aloitetaan kanji-sanamerkkien opiskelu.

Suoritustapa

Kurssiin sisältyy 39 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen, kotitehtävät sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kurssilla on käytössä sähköinen Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali

Genki I, 3. painos. ISBN: 978-4-7890-1730-5Kurssikirja ei sisälly kurssin hintaan.

Kuulustelut

Loppukuulustelu viimeisellä tunnilla.Uusintakuulustelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Uusintakuulusteluun ilmoittaudutaan vähintään 5 arkipäivää ennen tenttiä (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/kumi-araki-masonen/). Tenttipaikan näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/kumi-araki-masonen/).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/kumi-araki-masonen/)(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/kumi-araki-masonen/)(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/kumi-araki-masonen/).

Opintojakson normaalihinta on 130 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/kumi-araki-masonen/).

Katso myös

Tämän kurssin suoritettuasi voit jatkaa japanin kielen opiskelua syyskuussa alkavalla Japanin kielen alkeiskurssilla 3. Tarkemmat tiedot syksyn tarjonnasta julkaistaan alkukesästä.

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Suvi Tartia, suvi.tartia at tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 575 7127

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.