Kiinan kielen alkeiskurssi 2

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Kiinan kielen alkeiskurssi 2

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 204007

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Kiinan kielen alkeiskurssi 2

Opintojakson alkamisajankohta: 01.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.08.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi1.–30.8.2022 tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin klo 16.30–19.50

Käytämme Zoom-alustaa. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä (mielellään) kamera. Tarkemmat tiedot alustalle kirjautumisesta saat sähköpostitse ennen 1. tapaamiskertaa.

Opettaja

(https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/guihua-zhu/)

Kohderyhmä

Kiinan kielen alkeiskurssi 2 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet 5 opintopisteen laajuisen Kiinan kielen alkeiskurssi 1:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot (n. 50-60 tuntia edeltäviä opintoja). Kurssille eivät voi osallistua mandariinikiinaa äidinkielenään puhuvat henkilöt.

Tavoitteet

Taitotaso A1 ((https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/guihua-zhu/))Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- omaa laajemman sanavaraston- ymmärtää sujuvammin lukemaansa ja kuulemaansa- osaa enemmän kirjoitusmerkkejä pinyin-järjestelmän avulla- tunnistaa tuttuja kirjoitusmerkkejä ilman pinyin-järjestelmää- osaa ilmaista itseään yksinkertaisissa tilanteissa.Sisältö

Kurssilla tehdään jokapäiväisiin tilanteisiin liittyviä keskusteluharjoituksia, lyhyitä kuunteluharjoituksia, yksinkertaisia kirjoitusharjoituksia sekä erilaisia kielitaitoa parantavia kielenkäyttöharjoituksia. Opintojakson opetuskielinä ovat englanti ja kiina, tarvittaessa auttavasti suomi.

Oppimateriaali

Guihua Zhu: Chuji Hanyu (Elementary Chinese), 2. painos

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun ja sen voi ostaa opettajalta (ei saatavissa paikallisista kirjakaupoista).

Suoritustapa

60 oppituntia (à 45 min.) opetusta sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen sekä loppukoe, joka arvioidaan asteikolla 1–5.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Kuulustelut

Ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/guihua-zhu/).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoa-meista/opettajat-esittaytyvat/guihua-zhu/).

Katso myös

Kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua kanssamme syyskuussa alkavalla Kiinan kielen jatkokurssilla 1. Tarkemmat tiedot syksyn tarjonnasta julkaistaan nettisivuillamme alkukesästä.

Lisätiedot

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.