Portugali 2

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Portugali 2

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 109305

Laajuus opintopisteinä: 4.00

Opintojakson nimi: Portugali 2

Opintojakson alkamisajankohta: 02.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 01.09.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus (op)

4.0Oppiaine

Portugali

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Tampereen yliopisto - KielikeskusAjankohta

Verkkokurssi, opetusta 2.8.–1.9.2023 seuraavasti:

vko 31Ke 2.8.Pe 4.8.vko 32Ma 7.8.Ke 9.8.Pe 12.8.vko 33Ma 14.8.Ke 16.8.Pe 18.8.

vko 34Ma 21.8.Ke 23.8.Pe 26.8.

vko 35Ke 30.8.Pe 1.9.

Tunnit klo 17.00–20.15.

Opetuksessa käytetään Zoom- ja Moodle-alustoja. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen, jossa on internet-yhteys, mikrofoni sekä mielellään kamera. Saat tarkemmat tiedot alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen 1. tapaamiskertaa.

Kohderyhmä / edeltävät opinnot

(https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8498/portugali-1/) tai vastaavat tiedot. Lähtötaso: A1.2 ((https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8498/portugali-1/))

Tavoitteet

Portugali 2:n suoritettuaan opiskelija:

- selviää monissa rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa suullisesti ja kirjallisesti- ymmärtää yksinkertaisia tietoja lyhyistä kuulluista ja luetuista teksteistä, jotka sisältävät yksinkertaista sanastoa ja rakenteita ja joiden sisällön hahmottaa asiayhteyden tukemana- osaa käyttää tavallisinta sanastoa ja rakenteita lyhyissä jokapäiväisissä keskusteluissa ja kirjallisissa viesteissä.Suoritustapa

Kontaktiopetusta 52 oppituntia (à 45 min.) ja itsenäistä työskentelyä noin 56 tuntia. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään 80 %:iin opetustunneista.

Arvostelu: 0–5

Kuulustelut

Loppukokeen ja uusintakuulustelun ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Oppimateriaali

Ingalsuo, Tommi: Tudo bem? 1, kappaleet 9–16

ISBN: 978-952-63-2635-1

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.Lisäksi käytetään opettajan jakamaa aineistoa.

Vastaavuus

Opintojakso on Tampereen yliopiston Kielikeskuksen portugalin kielen opetussuunnitelman mukainen (LANG.POR.002).

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 155 €.

Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8498/portugali-1/).

Opintojakson normaalihinta on 155 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella viimeistään 29.5. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8498/portugali-1/)ä.

Katso myös

Kurssi on jatkoa alkukesän (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/8498/portugali-1/):lle. Portugali 2 -kurssin suoritettuasi voit jatkaa opiskelua Portugalin jatkokurssi 1:lla, joka on suunnitteilla syyskuulle. Tarkemmat tiedot syyslukukauden tarjonnasta julkaistaan nettisivuillamme alkukesästä.

Lisätiedot

Kurssisihteeri Tuomas Kvist, tuomas.kvist(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040 163 3370Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.03.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 29.05.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.