Erityispedagogiikan perusteet ERIP101

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Erityispedagogiikan perusteet ERIP101

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 120601

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Erityispedagogiikan perusteet ERIP101

Opintojakson alkamisajankohta: 14.09.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 02.11.2023

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Vastaava yliopisto - tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Kasvatustieteiden tiedekunta

Aikataulu ja paikka

Ryhmänohjaus:

to 14.9. klo 17.00-19.00 Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa (ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse).

to 12.10. klo 17.00–19.30 verkossa (Teams)

to 2.11. klo 17.00–19.30 verkossa (Teams)

Tavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija osaa:

esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat

määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja tuntee alan lähitieteet

eritellä erityispedagogiikan alan kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia

kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset

hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Sisältö

erityispedagogiikan teoriaperusta ja lähitieteet

erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historia

erityispedagogiikan alan suuntaukset

erityispedagogiikan tutkimussuuntaukset

inklusiivinen opetus

Kuulustelut

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa. Tentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin, ja kysymykset on muotoiltu soveltaviksi siten, että aineiston tietoja ei voi käyttää suoraan.

Arviointi asteikolla 1-5

Suoritustapa

Jyväskylän avoimen yliopiston järjestämät tallenneluennot + tentti luennoista ja kirjallisuudesta. Ryhmäohjausta n. 9 tuntia.

Oppimateriaali

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 125 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, 044 901 8411

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 03.04.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2023