Psykologian perusopinnot 25 op

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Psykologian perusopinnot 25 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 194300

Laajuus opintopisteinä: 25.00

Opintojakson nimi: Psykologian perusopinnot 25 op

Opintojakson alkamisajankohta: 25.09.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2024

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Oletko kiinnostunut ihmisen kehittymisestä, toiminnasta, tunteista ja ajattelusta? Haluatko oppia ymmärtämään ja soveltamaan tieteellistä psykologista tietoa?Psykologista ymmärrystä tarvitaan monilla eri aloilla.

Laajuus (op)

25

Oppiaine

Psykologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Aikataulu

Opintokokonaisuus alkaa maanantaina25.9.2023 klo 17.00-20.00 Kehityspsykologia I -opintojakson ensimmäisellä ryhmätapaamisella Tampereen kesäyliopiston Valo-opetustilassa osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, 7. kerros https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/ (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/).

Ryhmänohjauskokoontumisia on mahdollista kuunnella etänä Zoomin kautta. Lähiopetus on oppimisen kannalta suositeltavaa.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta. Tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut löytyvät “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot”-linkkien takaa. Opintojaksojen suoritusjärjestys Tampereella on: Kehityspsykologia I, Persoonallisuuspsykologia I, Neuropsykologia I, Kliininen psykologia I, Psykologian tutkimusmenetelmät I.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisesti niistä on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- ja esimiestyössä sekä asiakaspalvelutehtävissä. Psykologia soveltuu sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Sisältö

Psykologian perusopinnoissa perehdyt psykologian peruskäsitteisiin ja tutustut eri osa-alueiden keskeisiin teorioihin ja psykologian tiedonhankintamenetelmiin. Perusopinnoissa opit ymmärtämään teoreettista tietoa ja soveltamaan sitä arkielämään ja omiin kokemuksiin. Perusopintojen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa psykologian aineopintoihin.

Suoritustapa

Psykologian perusopinnot toteutetaan ryhmänohjaajan johdolla. Tarjolla on monimuotoisia opiskelutapoja kuten ryhmäsuoritus, verkkotehtävät, kirjalliset tehtävät ja etätentti. Lähetämme osallistujille sähköpostiin infokirjeen tietojärjestelmiin kirjautumisesta lähempänä opintojen alkamisajankohtaa.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot”-linkeistä.

Lisätietoja ryhmätapaamisista: Tampereella opinnot toteutetaan tuutoroidun ryhmänohjausmallin mukaisesti eli ryhmänohjaajan roolina ei ole asiantuntijaluennointi, vaan luennot ovat Jyväskylän avoimen yliopiston tuottamia videoluentoja, joita katsotaan ryhmässä yhdessä ja keskustellaan niiden pohjalta. Vain lukioyhteistyön kautta tulevilla opiskelijoilla on velvoite osallistua ryhmätapaamisiin ja muille ryhmätoiminta on vapaaehtoinen tuki. Jos olet kiinnostunut suorittamaan psykologian perusopinnot täysin itsenäisesti, voit ilmoittautua suoraan Jyväskylän avoimeen yliopistoon. Tuutorointimallissa on täysin itsenäisesti Jyväskylään suoritettaviin opintoihin erona se, että:

- ryhmän mukana eteneminen tukee opiskelun rytmittämistä

- ryhmässä keskustelu opiskeltavista asioista syventää ymmärtämistä

- ryhmänohjaajalta voi kysyä apua

- osa opintojaksosuorituksista tehdään ryhmässä – valtaosa suorituksista on kuitenkin samoja yksilötyönä kirjoitettavia oppimistehtäviä kuin kokonaan itsenäisesti suoritettavassa kokonaisuudessa.

Arviointi

Asteikolla 1-5, hylätty

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 440 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintokokonaisuuden normaalihinta on 440 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.04.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 11.09.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.