Kehityspsykologia I PSYP110 (5 op)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Kehityspsykologia I PSYP110 (5 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 194301

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Kehityspsykologia I PSYP110 (5 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 25.09.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2024

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Psykologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Aikataulu

Ryhmänohjauskokoontumisia on mahdollista kuunnella etänä Zoomin kautta. Lähiopetus on oppimisen kannalta suositeltavaa. Ryhmänohjaus järjestetään Tampereen kesäyliopiston Valo-opetustilassa osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, 7. kerros  (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/)https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/ (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/)

Ma 25.9.2023 klo 17-20

Ma 2.10.2023 klo 17-20

Ma 9.10.2023 klo 17-20

Ma 23.10.2023 klo 17-20

Ma 30.10.2023 klo 17-20

Ma 6.11.2023 klo 17-20

Ma 13.11.2023 klo 17-20

Sisältö

Keskeiset kehityspsykologiset prosessit, teoriat ja käsitteet elämän eri vaiheissa.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisesti niistä on hyötyäihmisläheistä työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- ja esimiestyössä sekä asiakaspalvelutehtävissä. Psykologia soveltuu sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Kehityspsykologia I -opintojakso soveltuu hyvin myös lukio-opiskelijoille (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/) sekä välivuotta (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/hyodynna-valivuosi/) viettäville, jotka voivat kurssilla tutustua psykologian yliopisto-opintoihin sekä alan keskeisiin teorioihin ja peruskäsitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Hän osaa yhdistellä tämän päivän ilmiöitä olemassa oleviin kehityspsykologisiin teorioihin. Englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito kehittyy. Kurssilla ohjataan ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista.

Suoritustapa

Luentotallenteet, opintoryhmätyöskentely 25 tuntia (à 45 min.) sekä tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Opintojaksoon sisältyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laatiminen. Tällä jaksolla tehdään myös seuraavat osatehtävät: tieteellisen kirjoittamisen monivalintatehtävä, esitelmä ja oppimistehtävä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta  (https://moodle.jyu.fi/) (https://moodle.jyu.fi/)https://moodle.jyu.fi/ (https://moodle.jyu.fi/)Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin.

Arviointi

Asteikolla 1-5, hylätty

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Kirjallisuus:

NURMI, J.-E., AHONEN, T., LYYTINEN, H., LYYTINEN, P., PULKKINEN, L. & RUOPPILA, I. (2006 tai uudempi painos). Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: WSOY. (e-kirja)

JA TOINEN SEURAAVISTA VASTUUOPETTAJAN ILMOITUKSEN MUKAAN OPINTOJAKSON ALKAESSA:

1)   EYSENCK, M. (2014). Fundamentals of psychology. (1. Painos). Luvut 9-11 ja 13-14. (E-kirja)

2)   Englanninkielisistä artikkeleista/kirjanluvuista koottu sähköinen kirjallisuuspaketti, joka täydentää ja syventää teosta Nurmi ym. Kirjallisuuspaketin sisältö ilmoitetaan opintojakson alussa.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta.

Saat Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksen käyttöösi n. kaksi viikkoa ennen opintojen alkua (saat opintokirjeen, jossa on lisätietoja). JY-käyttäjätunnuksella voit käyttää myös Jyväskylän yliopiston kirjaston sähköisiä palveluita. Tiedoksi:

Ihmisen psykologinen kehitys e-kirja

Kyseisen kirjan saatavuudessa voi ajoittain olla haasteita. Tässä ohjeita, miten kirjan voi saada:

Jyväskylän yliopiston kirjastolla on e-kirjoja yhteensä 70 ja ne kiertävät nopeasti, koska laina-aika on vain 7 vrk. Kannattaa siis tehdä kirjaan varaus.Teoksesta on yliopiston kirjastossa eri painokset mukaan lukien myös 148 painettua kappaletta. Jyväskylän ulkopuolella asuvat opiskelijat voivat tiedustella painettuja kirjoja lainaan/kaukolainaan omista lähikirjastoistaan. Kirja saattaa löytyä myös omasta lähikirjastosta tai esim. AMK:n kirjastoista.Kirjan saatavuuden koko Suomessa voi tarkistaa Finna.fi-palvelusta https://finna.fi/. (https://finna.fi/.)E-kirjaa on myös mahdollista ostaa itselleen Suomalaisesta kirjakaupasta https://www.suomalainen.com/products/ihmisen-psykologinen-kehitys-2. (https://www.suomalainen.com/products/ihmisen-psykologinen-kehitys-2.)Tarkista myös äänikirjavaihtoehdot.Tampereen yliopiston kirjasto on avoin kaikille ja kortin saa käymällä asiakaspalvelussa ja näyttämällä henkilötodistuksen: https://www.tuni.fi/fi/kirjasto/toimipisteet-ja-aukioloajat (https://www.tuni.fi/fi/kirjasto/toimipisteet-ja-aukioloajat)

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opintovaatimusten mukainen psykologian perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 120 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.04.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 11.09.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.