Persoonallisuuspsykologia I PSYP130 (5 op)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Persoonallisuuspsykologia I PSYP130 (5 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 194303

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Persoonallisuuspsykologia I PSYP130 (5 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 20.11.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2024

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Psykologia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto – Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Aikataulu

Ryhmänohjauskokoontumisia on mahdollista kuunnella etänä Zoomin kautta. Lähiopetus on oppimisen kannalta suositeltavaa. Ryhmänohjaus järjestetään Tampereen kesäyliopiston Valo-opetustilassa osoitteessa Yliopistonkatu 60 A, 7. kerros  (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/) (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/)https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/ (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/)

Ma 20.11.2023 klo 17-20

Ma 27.11.2023 klo 17-20

Ma 4.12.2023 klo 17-20

Ma 11.12.2023 klo 17-20

To 14.12.2023 klo 17-20

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja erilaisiin persoonallisuuden lähestymistapoihin.

Kohderyhmä

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisesti niistä on hyötyäihmisläheistä työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- ja esimiestyössä sekä asiakaspalvelutehtävissä. Psykologia soveltuu sivuaineeksi useiden eri alojen tutkintoihin.

Persoonallisuuspsykologia I -opintojakso soveltuu hyvin myös lukio-opiskelijoille (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/lukio-opiskelijoille/) sekä välivuotta (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/hyodynna-valivuosi/) viettäville, jotka voivat kurssilla tutustua psykologian yliopisto-opintoihin sekä alan keskeisiin teorioihin ja peruskäsitteisiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys persoonallisuuden keskeisistä teorioista sekä tutkimuksen ydinkysymyksistä ja mekanismeista koskien esimerkiksi persoonallisuuden biologista perustaa, motivaatiota, emootioita, selviytymiskeinoja ja sosiaalista toimintaa. Opintojaksolla opiskelija kehittää ajattelun taitojaan sekä kykyä ottaa haltuun tutkimusperustaista tietoa ja teorioita laajoistakin asiakokonaisuuksista paitsi alan asiantuntijoita kuunnellen ja yhteiseen keskusteluun osallistuen myös itsenäisesti opiskellen.

Suoritustapa

Luentotallenteet, opintoryhmätyöskentely 17 tuntia (à 45 min.) sekä tehtävien hyväksytty suorittaminen. Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö.

Tällä jaksolla tehdään seuraavat osatehtävät: kaksi oppimistehtävää.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta  (https://moodle.jyu.fi/)https://moodle.jyu.fi/ (https://moodle.jyu.fi/)Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta  (https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus)https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus (https://bit.ly/jyuavoin_kayttajatunnus)

Arviointi

Asteikolla 1-5, hylätty

Oppimateriaali

Luentotallenteet

Kirjallisuus:

HASLAM, N. (2007). Introduction to personality and intelligence. Thousand Oaks, CA: Sage. (e-kirja) tai uudempi painos.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta.

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opintovaatimusten mukainen psykologian perusopintojen opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintomaksu 120 euroa maksetaan verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 20.04.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 06.11.2023