Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 144300

Laajuus opintopisteinä: 25.00

Opintojakson nimi: Tietotekniikan perusopinnot 25 op

Opintojakson alkamisajankohta: 04.09.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2024

Kuvaus:

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintokokonaisuuden hinta on 195 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua. Ensimmäinen opintojakso: Johdatus tietotekniikkaan 5 op on ainoa yksittäinen jakso, johon voi ilmoittautua erikseen (esim. toisen asteen opiskelijat). Jos olet kiinnostunut ilmoittautumaan erikseen muille jaksoille, ota yhteys leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi

Aikataulu

Opiskelijoille suunnattu alkuinfotilaisuus pidetään torstaina24.8.2023 klo 18-19. Saat osallistumislinkin lähempänä opintojen alkamisajankohtaa. Opintokokonaisuus alkaa Vilho Kivihalmeen verkkoluennolla maanantaina 4.9.2023 klo 16.15-18.00.(https://utu.zoom.us/j/68266793922)(https://utu.zoom.us/j/68266793922)

Opintojaksokohtainen aikataulu:

Johdatus tietotekniikkaan 5 op (TKO_7098)

Elokuu-lokakuu 2023

Ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2110)

Lokakuu-joulukuu 2023

Ohjelmoinnin harjoitustyö 2 op

(TKO_2111)

Lokakuu-joulukuu 2023

Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto-ja kyberturvallisuus 1 op (DTEK1068)

Marraskuu 2023, aikataulutettu itsenäinen verkkokurssi

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op (TKO_2005)

Tammikuu-maaliskuu 2024 (Huom! Lähitentti Tampereella)

Tietokantojen perusteet, 5 op (TKO_2113)

Maaliskuu-toukokuu 2024

Tekoälyn perusteet 2 op (TKO_2114)

1.8.2023-31.7.2024 (Luennot voi katsoa itselle sopivina aikoina. Kurssin voi tehdä Exam-tenttinä ympäri vuoden.)

Sisältö

Tietotekniikan perusopinnot vastaavat aiemmin järjestettyjä tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja.

Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja 'nappulatekniikan' osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Suoritustapa

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opettaja Vilho Kivihalme pitää verkkoluennon ainamaanantaisin klo 16.15-18.00. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla verkkotutoriaaleilla. Tutoriaaleihin osallistutaan omilla läppäreillä Zoomin kautta. Tuutori Ilmari Saaren ohjaamat verkkotutoriaalit pidetään keskiviikkoisin klo 18-20 (alkaen 13.9.2023). Opettaja Vilho Kivihalmeen tutoriaalit järjestetään torstaisin klo 17-19 Turun yliopistolla ja samaan aikaan on tarjolla etäyhteys Zoomilla, jolloin myös etänä opiskelevat voivat tulla kysymään apua tehtäviin. Jokaiseen opintojaksoon kuuluu 5 h luento lauantaisin verkossa (lähiluento Turussa). Tästä luentojen kesto on ensimmäiset 2 h, joka pidetään etäluentoina ja myös nauhoitetaan. Loppuaika on itsenäistä työskentelyä. Luentojen etäseurantalinkki ja luentonauhoitteet tulevat opintojen kurssialueelle (ViLLE tai Moodle). Kurssista voi päästä läpi myös ilman luentojen katselua, esim. vain lukemalla luentomuistiinpanot ja tekemällä tehtävät.

Opiskelun tukena on ViLLE-verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Myös tenttiminen tapahtuu verkossa lukuun ottamatta Olio-ohjelmoinnin perusteet -jaksoa, joka tentitään valvotusti Tampereella. Tekoälyn perusteet -jakso toteutetaan Exam-tenttinä ja sen voi suorittaa esimerkiksi Hervannan kampuksella (https://utu.zoom.us/j/68266793922) (Exam-tenttimahdollisuus on useilla paikkakunnilla Suomessa). Arviointi 0-5. Opinto-oikeus on voimassa 1.8.2023 - 31.12.2024.

Opinnot alkavat elo-syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Lukuvuoden 2023 - 2024 aikataulut päivitetään viimeistään kesäkuussa.

Kohderyhmä

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta.

Opinnot sopivat sekä työelämässä tarvittavan osaamisen hankkimiseen että tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Tutkintoon tähtääville perusopinnot tarjoavat tietyin edellytyksin mahdollisuuksia hakea myös avoimen väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta (tutustu hakukelpoisuusehtoihin). Valintaperusteet päätetään vuosittain ja ne päivitetään Opintopolku.fi-palveluun: (https://utu.zoom.us/j/68266793922)(https://utu.zoom.us/j/68266793922)

Lisäksi opinnoilla voi hakea esimerkiksi Tampereen yliopistoon opiskelemaan Tietojenkäsittelytieteiden koulutukseen kevään 2024 väylähaussa. Tässä tietoa menneestä kevään 2023 hausta (katso kohta 2. Muussa suomalaisessa yliopistossa avoimen yliopisto-opetuksen Tietojenkäsittelytieteiden alan väyläopinnot suorittaneet):

(https://utu.zoom.us/j/68266793922)

(https://utu.zoom.us/j/68266793922)

Tutustu etukäteen: (https://utu.zoom.us/j/68266793922)

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://utu.zoom.us/j/68266793922).

Opintokokonaisuuden normaalihinta on 195 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://utu.zoom.us/j/68266793922).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.05.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2023