Johdatus tietotekniikkaan 5 op (TKO_7098)

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Johdatus tietotekniikkaan 5 op (TKO_7098)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 144301

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Johdatus tietotekniikkaan 5 op (TKO_7098)

Opintojakson alkamisajankohta: 28.08.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 22.10.2023

Kuvaus:

Oppiaine

Tietotekniikka

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto - teknillinen tiedekunta

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 70 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Ohjeet Turun yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojen alkua.

Aikataulu

Elokuu-lokakuu 2023

Opetus toteutetaan pääasiassa verkossa. Verkkoluennot pidetään maanantaisin klo 16.15-18.00 ja linkit videoihin tulevat opintojen Moodle-alueelle. Ensimmäinen luento ma 4.9.2023 klo 16.15-18.00.Katso osallistumislinkki Moodle-alueelta.

Kurssi on aikataulutettu siten, että ViLLE-verkkoalueelle tulee joka viikko uusia tehtäviä ja ne pitäisi ehtiä tekemään viikon aikana (pyydä erikseen joustoa, jos tulee esteitä). Tehtävät aukeavat luennon jälkeen ja ne ovat auki seuraavan viikon sunnuntaihin asti. Tutustu viikon opetusmateriaaliin aina ennen tutoriaaleja. Tutoriaaleissa käydään yhdessä läpi viikon tehtäviä.

Tutoriaaleihin osallistuminen ei ole pakollista. Kannattaa kuitenkin osallistua tutoriaaleihin, sillä se edistää oppimista, tehtävät tulee suoritettua ajallaan ja mahdollisuudet päästä tentistä läpi kasvavat!

Tuutori Ilmari Saaren verkkotutoriaalit järjestetään keskiviikkoisin klo 18-20. Ensimmäinen tutoriaali pidetään ke 13.9.2023.

Opettaja Vilho Kivihalmeen verkkotutoriaalit järjestetään torstaisin klo 17-19.

Ajankohtaiset tiedotteet tulevat sähköpostiin ViLLE-rekisteröitymisen jälkeen.

Viimeisimmät tiedot löydät Moodle-alueelta!

Sisältö

Kurssi käsittelee mm. seuraavia aiheita:

- tietotekniikan historiaa- tiedon esittäminen symbolisesti- algoritmit ja laskettavuus- ohjelmointi ja ohjelmistotuotanto- laitteistot- tietoverkot- tietokoneen ja ihmisen vuorovaikutus- tietotekniikan etiikkaOsaamistavoitteet

Kurssin suorittanut opiskelija osaa

- ymmärtää tietotekniikan eri osa-alueiden perusteet sekä niiden yhteydet toisiinsa- hahmottaa tietotekniikan mahdollistaman kommunikoinnin eri ulottuvuudet- muodostaa kokonaiskuvan tietotekniikan historiasta- motivoitua oppimaan tietotekniikan menetelmiä ja lähestymistapoja- sijoittaa myöhempien opintojen sisällön osaksi suurempaa kokonaisuuttaSuoritustapa

Luennot, viikkoharjoitukset, ryhmätyöt, kirjoitelma, sähköinen tentti (ajankohdat Moodlessa)

Opiskelun pääpaino on itsenäisessä opiskelussa. Opiskelun tukena on ViLLE- verkko-oppimisympäristö tehtävineen ja materiaaleineen. Lisäksi käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Osallistujille lähetetään sähköpostilla ohjeet tietojärjestelmiin kirjautumisesta ennen opintojen alkua. Opiskelua tuetaan myös Tampereen kesäyliopiston toteuttamilla verkkotutoriaaleilla. Osallistuminen opetukseen suomeksi. Arviointi 0-5.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 70 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888, leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 10.05.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2023