Molekyylien maailma (5 op)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Molekyylien maailma (5 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 140121

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Molekyylien maailma (5 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 23.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2024

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus (op)

5.0

Oppiaine

Kemia

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Aikataulu

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena Zoomissa, luento-osuuksista tehdään tallenteet Moodleen (saat tarkemmat osallistumisohjeet viimeistään ma 23.10. aamupäivällä). Lähitentti Tampereella!

Ma 23.10.2023 klo 17.30-20.30 (4 h) Luento

Ti 24.10.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Luento 2h, laskeminen 2h

Ma 30.10.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Laskeminen 2h, ratkaisujen läpikäynti 2h

Ma 6.11.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Luento

Ti 7.11.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Luento 2h, laskeminen 2h

Ma 13.11.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Laskeminen 2h, ratkaisujen läpikäynti 2h

Ma 20.11.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Luento

Ti 21.11.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Luento 2h, laskeminen 2h

Ma 27.11.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Laskeminen 2h, ratkaisujen läpikäynti 2h

Ma 4.12.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Luento

To 7.12.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Luento 2h, laskeminen 2h

Ma 11.12.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Laskeminen 2h, ratkaisujen läpikäynti 2h

Ma 18.12.2023 klo 17.30–20.30 (4 h) Luento 1h, ohjaus 3h

Opettajat

FM Irene Uski

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kemian osaamistaan. KEMP1110 Molekyylien maailma -opintojakso on johdanto kemian yliopisto-opintoihin, joka kertaa lukion kemian pitkää oppimäärää. Esitietoina suositellaan vähintään lukion kemian pakolliset opinnot tai vastaavat tiedot.

Sisältö

- Kemian peruskäsitteet, tieteellinen lähestymistapa.- Alkuaineet ja jaksollisen järjestelmän rakenne.- Yhdisteet ja niiden nimeäminen.- Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen ja stoikiometria.- Kaasujen käyttäytyminen, ideaalikaasulait.- Johdatus atomien ja molekyylien kvanttimekaaniseen malliin.- Kemiallinen sidos ja molekyylien väliset vuorovaikutukset.- Molekyylien rakenne: Lewis-, VSEPR-, valenssisidos- ja molekyyliorbitaalimallit.- Johdatus optiseen spektroskopiaan.Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

- Osaa käyttää kemian peruskäsitteitä ja –termejä.- Tietää yhdisteiden nimeämisen perusteet.- Hallitsee reaktioyhtälöiden kirjoittamisen ja tasapainottamisen sekä stoikiometriset ja konsentraatiolaskut.- Tuntee ideaalikaasulain taustan ja osaa käyttää sitä kaasujen ominaisuuksien laskemiseen.- Osaa selittää alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän ja elektronikonfiguraation perusteella.- Osaa kvalitatiivisesti selittää atomien ja molekyylien kvanttimekaanisen mallin.- Osaa soveltaa kemiallisen sitoutumisen malleja molekyylien rakenteen ja ominaisuuksien tarkastelussa.- Tuntee IR- ja UV/VIS-spektroskopioiden perusperiaatteet.Työelämätaidot:

- Tuntee tieteellisen lähestymistavan perusteita.- Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen tekstin (kirja) käytössä.Suoritustapa

Opinnoissa on verkkoluennot ja viikoittaiset laskuharjoitukset Zoomissa. Lähitentti Tampereella!Arvosana muodostuu joko tentin arvosanasta (100 %) tai tentin (75 %) ja laskuharjoitusten (25 %) yhdistelmästä, opintosuoritus arvostellaan opiskelijalle edullisemman tavan perusteella.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Oppimateriaali

Tro, Nivaldo J.: Chemistry - a Molecular Approach, International tai Global Edition, Pearson Education International, luvut 1-5, 7-10 sekä 11.1-11.4. Kaikki kirjan painokset käyvät.Lisäksi Moodlessa jaettavaa materiaalia. Tenttimateriaalina luentomoniste, joka perustuu edellä mainittuun kirjallisuuteen.Kuulustelut

Lähitentti Tampereella ma 15.1.2024 klo 16–20

1. uusinta ma 12.2.2024 klo 16–20

2. uusinta ma 18.3.2024 klo 16–20

Kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä lomakkeella (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tentti-ilmoittautumislomake/). Tenttipaikan voi tarkistaa lähempänä tenttiajankohtaa tenttikalenteristamme (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/tenttikalenteri/).

Varustus: henkilötodistus, MAOL-taulukko, laskin ja kirjoitusvälineet

Vastaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen kemian jakso KEMP1110.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 145€. Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 145euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana).

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaiset Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) (https://tampereenkesayliopisto.fi/oppiaineet/49/biologia/).

Kiinnostaisiko sinua yliopistoon hakeminen ilman pääsykokeita? Lisätietoja biotieteiden väyläopinnoista:  (https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/)https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/ (https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/)

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 17.05.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 09.10.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.