Communication Skills 3 op, XENX003

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Communication Skills 3 op, XENX003

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 101032

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Communication Skills 3 op, XENX003

Opintojakson alkamisajankohta: 07.02.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2024

Paikka:

Kalevantie 7 C, Tampere (Koulutustila Helmi, 7. krs)


Kuvaus:

Oppiaine / Discipline

Englanti, English - Proficiency level B2-C1.

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö / Responsible university/faculty

Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä

Opintopisteet / Scope (ECTS)

3

Vastaavuus / Correspondence

Jyväskylän yliopisto, XENX003 Communication Skills 3 op. Jyväskylän yliopiston kandidaatin tutkintoihin vaadittava akateemisen tason englannin suullisen kielitaidon kurssi. Huomaathan, että väylähakuun / kandidaatin tutkintoon vaaditaan yleensä myös englannin kielen tekstinymmärtämisen kurssi. Huom! Halutessasi voit kysyä tiedekunnastasi, saatko hyväksiluettua tämän yleisen opintojakson tutkintoosi myös muissa korkeakouluissa (esim. Tampereen yliopisto)!

TAU-opiskelijat: viestintä- ja kieliopintojen hyväksiluvuista voi lukea Opiskelijan oppaan käsikirjasta kohdasta Viestintä- ja kieliopinnot:

(https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/uni/opiskelu-0/viestinta-ja-kieliopinnot)https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/uni/opiskelu-0/viestinta-ja-kieliopinnot (https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/uni/opiskelu-0/viestinta-ja-kieliopinnot)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 120€,joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. Jos tarvitset väylähakua varten arvioinnin ennen kurssin päättymistä, olethan yhteyksissä kurssin opettajaan.

Ajankohta / Time

Ke 7.2.2024 17.00-20.00 (4 h) verkko-opetus

La 10.2.2024 10.00–16.00 (7 h) lähiopetus, Tampereen kesäyliopiston Helmi-opetustila https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/ (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/koulutustilat/)

Ke 14.2.2024 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

Ke 21.2.2024 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

La 9.3.2024 10.00–16.00 (7 h) lähiopetus, Tampereen kesäyliopiston Helmi-opetustila

Ke 13.3.2024 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

Ke 20.3.2024 17.00–20.00 (4 h) verkko-opetus

La 23.3.2024 10.00–15.15 (6 h) lähiopetus, Tampereen kesäyliopiston Helmi-opetustila

Opettaja / Teacher

FL Mirja Hämäläinen

Content

Students will enhance their oral communication skills in academic and professional situations relating to their own field and future profession. Students will become familiar with the conventions and cultural considerations associated with spoken production and interaction. In addition students will continue to develop communication confidence and team working skills.

Learning outcomes

After completion of the course students are expected to:- communicate orally, with confidence, in formal and informal situations in an academic and workplace context- prepare and deliver a professional presentation that follows internationally accepted norms- recognize, understand and adjust to fundamental intercultural differences in communication- work purposefully in groups, negotiating and building on the contributions of others to complete tasks- present information and argue clearly, concisely, and persuasively to others- master their field-specific vocabulary- be familiar with and use various resources to facilitate and support the above

Teaching

General and small group discussions, field-specific individual presentations, problem-solving tasks.HUOM! Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n läsnäoloa opetustunneilla.Arviointiperusteet:Continuous assessment based on active participation in group setting and successful completion of assignments, and preparation and delivery of a field-specific presentation. Self-, peer- and teacher assessment.Arvosteluasteikko 0-5.

Esitiedot / Prior studies

Lähtötasona lukion englannin kursseja vastaavat taidot tarvittaessa täydennettynä englannin valmentavalla kurssilla.

Finnish upper secondary school English studies, or similar skills.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä. (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/)

Opintojakson normaalihinta on 120 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota).

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaiset Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) (https://tampereenkesayliopisto.fi/oppiaineet/49/biologia/).

Kiinnostaisiko sinua yliopistoon hakeminen ilman pääsykokeita? Lisätietoja biotieteiden väyläopinnoista:  (https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/) (https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/)https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/ (https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/)

Lisätiedot / Additional information

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 040 015 2888, leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia. /The information published above is subject to change.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 22.05.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 24.01.2024