Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op - XKV0201

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op - XKV0201

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 100131

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op - XKV0201

Opintojakson alkamisajankohta: 22.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 31.07.2024

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Laajuus (op)

3 op

Vastaava yliopisto - yksikkö

Jyväskylän yliopisto - Viestintä- ja kieliopinnot

Aikataulu

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena Zoomissa (saat tarkemmat osallistumisohjeet noin viikkoa ennen opintojen alkua). Jos tarvitset väylähakua varten arvioinnin ennen kurssin päättymistä, olethan yhteyksissä kurssin opettajaan.

Ma 22.1.2024 klo 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Ma 29.1.2024 klo 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Ma 5.2.2024 klo 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Ma 12.2.2024 klo 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Ma 19.2.2024 klo 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Ma 26.2.2024 klo. 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Ma 11.3.2024 klo 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Ma 18.3.2024 klo 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Ma 25.3.2024 klo 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Ma 8.4.2024 klo 17.30–20.30 (4 h) Verkko-opetus

Kohderyhmä/edeltävät opinnot

Kurssi sopii äidinkielen kirjoitusviestinnän kurssiksi mm. avoimen yliopiston väylähakuun tähtääville eri aineiden opiskelijoille.

Jos opiskelet tutkintotavoitteisesti, tälle kurssille voit mainiosti tulla jo perusopintojen aikana. Kurssin voi suorittaa myös myöhemmin esim. aineopintojen kuluessa, mutta suositus on, että tämä kurssi suoritettaisiin opintojen alkuvaiheessa.

Kurssi on erittäin suositeltava niille, jotka tarvitsevat ohjausta tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöihin, sekä muutenkin tukea kirjoittamisprosessiin. Opiskelijalla ei tarvitse välttämättä olla tutkintotavoitteita.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä.

Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin.

Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan kehittyvän sekä tieteellisten tekstien lukijana että kirjoittajana. Hänen odotetaan omaksuvan sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta.

Hänen odotetaan harjaantuvan ja rohkaistuvan lukemaan ja tuottamaan erilaisia tieteellisiä tekstejä sekä myös keskustelemaan omista ja muiden teksteistä saaden näin tärkeää tukea tiedeyhteisön jäseneksi kasvamisessa. Opiskelija ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa ja hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Hänen odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona ja motivoituvan kehittämään monipuolisesti omia viestintätaitojaan.

Suoritustapa

Verkko-opetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät. Opetus ja pienryhmätoiminta toteutetaan verkkokokousjärjestelmä Zoomissa, ja siihen kukin voi osallistua esim. kotoaan omalta tietokoneeltaan. Osallistuaksesi verkko-opetukseen sinulla tulee olla sellaiset välineet (tietokone, kannettava tietokone, iPad tai vastaava), jonka avulla pystyt kuulemaan muiden osallistujien puheet sekä osallistumaan itse sekä äänen että kuvan kera. Tarvitset siis kunnollisen verkkoyhteyden, rauhallisen tilan, jossa voit keskittyä pelkästään opiskeluun, sekä mahdollisuuden käyttää mikrofonia, kameraa ja kirjoittaa chattiin. Verkko-opetukseen osallistumista varten tarvittavan Zoom-linkin saat lähempänä opintojen alkamisajankohtaa.

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista verkko-opetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Poissaoloja voi olla max. 20 % yhteisistä tapaamisista (max. 5 tuntia). Kullakin pienryhmällä on kaksi kokoontumista, ja molempiin kokoontumisiin tulee osallistua. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Osallistujille lähetetään aloituskirje noin viikko ennen kurssin alkua, josta löytyy mm. Zoom-osallistumislinkki.

Oppimateriaali

Tarkemmat tiedot oppimateriaalista ja oheiskirjallisuudesta saat lähempänä opintojen alkamisajankohtaa.

Korvaavuus

Opintojakso on Jyväskylän yliopiston XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op.

Huom! Halutessasi voit kysyä tiedekunnastasi, saatko hyväksiluettua tämän yleisen opintojakson tutkintoosi myös muissa korkeakouluissa!

TAU-opiskelijat: viestintä- ja kieliopintojen hyväksiluvuista voi lukea Opiskelijan oppaan käsikirjasta kohdasta Viestintä- ja kieliopinnot:

https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/uni/opiskelu-0/viestinta-ja-kieliopinnot (https://www.tuni.fi/fi/opiskelijan-opas/kasikirja/uni/opiskelu-0/viestinta-ja-kieliopinnot)

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 115€. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 115euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana).

Katso myös

Tampereen kesäyliopistossa järjestetään avoimina yliopisto-opintoina Jyväskylän yliopiston vaatimusten mukaiset Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot (25 op) (https://tampereenkesayliopisto.fi/oppiaineet/49/biologia/).

Kiinnostaisiko sinua yliopistoon hakeminen ilman pääsykokeita? Lisätietoja biotieteiden väyläopinnoista:  (https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/) (https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/)https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/ (https://tampereenkesayliopisto.fi/biotieteet/)

Lisätiedot

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888, leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 23.05.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 08.01.2024