Laskentatoimi yrityksissä ja uravalintana 3 op - ayLASK1015 - syksy 2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Laskentatoimi yrityksissä ja uravalintana 3 op - ayLASK1015 - syksy 2023

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 132201

Laajuus opintopisteinä: 3.00

Opintojakson nimi: Laskentatoimi yrityksissä ja uravalintana 3 op - ayLASK1015 - syksy 2023

Opintojakson alkamisajankohta: 07.09.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 22.10.2023

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 55€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 30€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opintojakson suorittaminen ei ole edellytys muille Laskentatoimen ja rahoituksen opintojaksoille ilmoittautumiselle.

Ajankohta

Syksy 2023.

Itsenäisesti Moodlessa suoritettava verkkokurssi 7.9. - 22.10.2023.

Opettaja

Maria Kankaanpää

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa laskentatoimen käsitteen laajan sisällön ja erilaiset käyttötarkoitukset yrityselämässä. Opiskelijalle syntyy käsitys laskentatoimen tutkimuksesta ja sen monipuolisista hyödyntämismahdollisuuksista käytännön yrityselämässä.

Sisältö

Laskentatoimi voidaan jakaa kolmeen opetus- ja tutkimusalueeseen: kirjanpito ja tuloslaskenta, johdon laskentatoimi sekä yritysrahoitus. Esimerkkejä ensimmäisestä alueesta ovat kirjanpito ja tilinpäätössuunnittelu, toisesta kustannus- ja kannattavuuslaskenta ja investointilaskelmat, ja kolmannesta rahoituspäätökset. Kurssi sisältää luentoja kustakin osa-alueesta. Luennoilla esitellään jokaista osa-aluetta sekä käytännön että tutkimuksen näkökulmista. Vierailevat asiantuntijat yritysmaailmasta kertovat lisäksi erityisesti alaan liittyvistä työtehtävistä.

Huom! Opintojakso vastaa sisällöltään ja laajuudeltaan aiempaa AYLASK1013 Johdatus laskentatoimeen -opintojaksoa.

Suoritustapa

Kirjallinen loppuraportti. Loppuraportti koostuu luentokohtaisesta oppimispäiväkirjasta ja valitusta Case-osuudesta.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Toteutustavat:

Luennot 18 h (itsenäisesti suoritettavana verkkototeutuksena)

Oppimateriaalit

1. Ikäheimo, S. - Laitinen, E.K. - Laitinen, T. & Puttonen, V. (2014). Yrityksen taloushallinto tänään. (niiltä osin kuin loppuraportin laadinta edellyttää)

2. Kauppalehden ja Talouselämä -lehden tuoreimmat vuosikerrat (niiltä osin kuin loppuraportin laadinta edellyttää).

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoa kirjastopalveluista (https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/).

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 55 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta (mailto:vappu.salonen@tampereenkesayliopisto.fi) p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta (mailto:toimisto@tampereenkesayliopisto.fi) p. 050 303 1178.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 05.09.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.