Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op - ayLASK1002 - kevät 2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op - ayLASK1002 - kevät 2024

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 132202

Laajuus opintopisteinä: 2.50

Opintojakson nimi: Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op - ayLASK1002 - kevät 2024

Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 25.02.2024

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Oppiaine

Laskentatoimi ja rahoitus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 65€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 40€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

HUOM!Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet harjoitustyö ayLASK1003 (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9217/kirjanpidon-ja-tilintarkastuksen-harjoitustyo-05-op-aylask1003-kevat-2024/)liittyy oleellisesti Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet ayLASK1002 opintojaksoon ja siihen pitää ilmoittautua erikseen.

Ajankohta

Kevät 2024.

Itsenäisesti suoritettava verkokurssi Moodlessa 8.1.2024 - 25.02.2024.

Luentotallenteet ovat katsottavissa toteutuksen Moodle-alustalla.

Toteutustavat:

Verkkoluennot 24 h, harjoitukset 12 h.

Suoritustapa:

Moodle-tentti.

Moodletentin suorittamiselle on kolme tenttiperiodia:

12.-25.2.2024

25.3.-7.4.2024

29.4-12.5.2024

Arviointi: 1-5 tai hylätty

Opettaja

Jouni Laitinen

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa ulkoisen laskentatoimen käsitteistön, tehtävät ja menetelmät. Opiskelija osaa juoksevan kahdenkertaisen kirjanpidon ja tehdä tilinpäätöksen. Opiskelija tietää mitkä säännöt ja asetukset ohjaavat kirjanpitoa. Opiskelija osaa soveltaa tilintarkastuksen perusperiaatteita yrityksen kirjanpidon tarkastuksessa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija kykenee itsenäisesti suorittamaan ja ymmärtämään kirjanpitoon ja tilintarkastukseen liittyviä perusasioita.

Sisältö

Ulkoisen laskentatoimen käsitteistö, tehtävät ja menetelmät. Kahdenkertainen kirjanpitoja tilinpäätöksen muodostaminen. Kirjanpidon sääntely, peruskäsitteistö ja hyväksikäyttö. Kirjanpidosta tilintarkastukseen.

Kirjallisuus

Leppiniemi – Kykkänen: Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta, 2015 tai uudempi.

Tomperi, S.: Tilintarkastus - Normeista käytäntöön. Edita Publishing Oy, 2018. 4. painos. Luennoitsijan myöhemmin ilmoittama sisältö. (saatavilla e-kirjana Finna-tietokannassa).

Luentomateriaali Moodlessa.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoakirjastopalveluista (https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/).

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 65 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta (mailto:vappu.salonen@tampereenkesayliopisto.fi) p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta (mailto:toimisto@tampereenkesayliopisto.fi) p. 050 303 1178.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 01.01.2024