Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op - ayTOIK1023 - syksy 2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op - ayTOIK1023 - syksy 2023

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 132110

Laajuus opintopisteinä: 6.00

Opintojakson nimi: Talousoikeus ja liiketoiminnan etiikka 6 op - ayTOIK1023 - syksy 2023

Opintojakson alkamisajankohta: 09.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 12.11.2023

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Oppiaine

Talousoikeus

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Johtamisen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 105€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 80€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€ maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

syksy 2023

Luennot etänä Zoomin kautta ma-ke 9-11.10. klo 17-20.30. Luennot myös tallennetaan, joten ovat myöhemminkin katsottavissa Moodlessa.

Lisäksi itsenäisesti katsottavia luentotallenteita Moodlessa.

Opettaja

Mika Kärkkäinen

Sisältö

Kurssi korvaa ennen lukuvuotta 2021-2022 erillisinä suoritetut TOIK1016- (Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet 3 op) ja TOIK017- (Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op) kurssit.

Oikeuden järjestelmä ja sen merkitys taloudelle. Oikeuslähteet ja niiden käyttö liiketoiminnassa. Oikeudellinen ongelmanratkaisu ja argumentointi. Perustietoja keskeisiltä oikeudenaloilta. Pääpiirteitä muilta oikeudenaloilta. Liiketoimintaetiikan yleiset kysymykset ja liittymät liiketoiminnan eri alueisiin.

Tavoitteet

Opintojakson suoritetuaan opiskelija tunnistaa juridiikan merkityksen ja mahdollisuudet keskeisissä liiketoimintaratkaisuissa.Opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa. Opintojakso valmistaa opiskelijaa talousoikeudellisten valmiuksien hankkimiseen ja niiden hyödyntämiseen itsenäisesti.

Suoritustapa

Verkkotentti Moodlessa.

Oppimateriaali

1. Pekka Vainio, Mika Kärkkäinen (toim.) Kirjoituksia talousoikeudesta 20142. Hoppu, Esko & Kari Hoppu & Katja Hoppu (2020). Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 17. painos.Helsinki Talentum Pro. Luennoitsijan ilmoittamin osin.3. Luennoitsijan ilmoittama muu materiaali.

Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoakirjastopalveluista (https://www.univaasa.fi/fi/sites/open/ohjeita/kirjastopalvelut/).

Kirjalliset tuotokset tarkistetaan Turnitin-järjestelmällä (verkkoarviointi, plagiaatintunnistus, vertaisarviointi).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 105 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen  oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta  avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta (mailto:vappu.salonen@tampereenkesayliopisto.fi) p. 040 081 3717.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 25.09.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.