Espanjan kielen alkeiskurssi 1 (5 op)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Espanjan kielen alkeiskurssi 1 (5 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 202101

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Espanjan kielen alkeiskurssi 1 (5 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 11.09.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 18.12.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 11.9.–18.12.2023 maanantaisin klo 16.30–19.45

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjan kieltä.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Tavoitteet

Taitotaso A1.2

eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid) (tarkempi asteikko Opetushallituksen sivuilla (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf#31218864_OPH_Lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019_FI_sisus_19_10_22.indd%3A.39584%3A577)) (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf#31218864_OPH_Lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019_FI_sisus_19_10_22.indd%3A.39584%3A577) (https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf#31218864_OPH_Lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019_FI_sisus_19_10_22.indd%3A.39584%3A577))

Espanjan kielen alkeiskurssi 1:n suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää ja osaa tuottaa preesensissä yksinkertaista arkipäivän kieltä, joka liittyy tuttuihin asioihin, kuten perheeseen, työhön, opiskeluun, ravintolassa asiointiin, harrastuksiin ja lähiympäristöön- osaa kommunikoida yksinkertaisimmissa rutiininomaisissa arki- ja työelämän vuorovaikutustilanteissa- ymmärtää selkeää ja helppoa arkipäivän tekstiä- osaa kertoa kirjallisesti yksinkertaisin lauserakentein jokapäiväisistä asioista ja arkipäivän elämästäänSisältö

Kurssilla käsitellään kielenkäytön kannalta keskeisiä kieliopillisia rakenteita ja sosiaalisen kanssakäymisen perustilanteita. Tehdään rakenne- ja käännösharjoituksia, harjoitellaan ääntämistä, suullista ilmaisua ja keskustelua sekä kuullun ymmärtämistä. Oppitunneilla opitaan sanastoa ja kommunikaatiomalleja vuorovaikutuksessa toisten osallistujien kanssa.

Opintojaksolla tutustutaan myös Espanjan ja espanjankielisen Amerikan elämäntapaan ja kulttuuriin.

Suoritustapa

Kurssi sisältää 60 oppituntia (à 45 min.) ohjattua opiskelua verkossa sekä lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on n. 135 tuntia (opetustunnit ja itsenäinen työskentely yhteensä). Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen, sovittujen tehtävien tekeminen sekä kirjallinen loppukoe. Suullista kielitaitoa arvioidaan jatkuvasti mm. kurssilla pidettyjen harjoitusten sekä osoitetun tuntiaktiivisuuden perusteella.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen ja Rambla Lop:

Ventana 1 (kappaleet 1–6), Sanoma Pro (ISBN 978-952-63-1843-1) sekä opettajan Moodlessa jakama materiaali.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerralla 18.12.2023Uusintojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota)

Katso myös

Espanjan kielen alkeiskurssi 1 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Espanja 1.

Alkeiskurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua alkeiskurssi 2:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 07.09.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.