Espanjan kielen jatkokurssi 1 (5 op)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Espanjan kielen jatkokurssi 1 (5 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 202103

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Espanjan kielen jatkokurssi 1 (5 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 06.09.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 20.12.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Laajuus

5 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Kurssia voi anoa sisällytettäväksi tutkintoon Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Ajankohta

Verkkokurssi

Ryhmäopetusta verkossa 6.9.–20.12.2023 keskiviikkoisin klo 16.30–19.45 (ei opetusta itsenäisyyspäivänä 6.12.)

Opetuksessa käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja Zoom-verkkokokousalustaa. Opiskelijalla tulee olla hyvä nettiyhteys ja mikrofoni sekä kamera. Saat tarkemmat tiedot Moodle- ja Zoom-alustoille kirjautumisesta sähköpostitse ennen kurssin alkua.

Opettaja

Sara Pérez Arroyo (https://tampereenkesayliopisto.fi/tietoja-meista/opettajat-esittaytyvat/)

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet yhteensä 8-10 opintopisteen laajuiset espanjan kielen alkeiskurssi 1:n ja alkeiskurssi 2:n tai muuten hankkineet vastaavat tiedot, esim. 3–4 espanjan kielen lukiokurssia (kielitaito tasolla A1–A2).

Olet opiskellut Ventana 1 -kirjan kokonaan ja Ventana 2 -kirjasta kappaleet 1–4 tai sinulla on vastaavat taidot.

Tavoitteet

TaitotasoA2 (eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla) (https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid)

Espanjan kielen jatkokurssi 1:n suoritettuaan opiskelija- ymmärtää keskeiset asiat selkeästä, tavanomaisesta puheesta, jossa käsitellään tuttuja asioita- osaa keskustella arkisista tapahtumista myös menneessä ajassa- ymmärtää arkipäivän kielellä kirjoitettuja tuttuja aiheita käsitteleviä tekstejä- osaa kirjoittaa yksinkertaista tekstiä halliten peruskieliopin keskeiset rakenteet- hallitsee mm. adjektiivin taivutuksen, pronominit sekä perfektin ja on tutustunut preteritiin ja imperfektiin- osaa kertoa elämänvaiheistaan- hallitsee työhön, asumiseen, matkustamiseen ja juhliin liittyviä sanoja ja fraaseja- osaa tunnistaa espanjalaisen ja suomalaisen tapakulttuurin eroja sekä joitain espanjankielisen maailman elämän ja kulttuurin tunnusmerkkejä

Sisältö

Kurssin aihealueina ovat mm. matkailu ja ruokakulttuuri. Rakenteissa syvennytään erityisesti verbien aikamuotoihin perfekti, imperfekti ja preteriti. Suullisen taidon kehittämiseksi harjoitellaan paljon erilaisia kommunikaatiotilanteita pareittain ja ryhmissä sekä tehdään kuullun ymmärtämisen harjoituksia. Lisäksi perehdytään espanjankielisen maailman kulttuuriin.

Suoritustapa

Ohjattua opiskelua verkossa 60 oppituntia (à 45 min.) ja lisäksi itsenäistä työskentelyä. 5 opintopisteen laajuisen kurssin vaatima työmäärä on noin 135 tuntia (sis. opetus ja itsenäinen työskentely).

Kurssin suorittamisen edellytyksinä ovat säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen ja sovittuihin harjoitustöihin sekä suullisen ja kirjallisen loppukokeen suorittaminen hyväksytysti.

Opintojakson suorittamiseksi opiskelijan tulee osallistua vähintään n. 80 %:iin opetustunneista.

Arviointi asteikolla 0–5.

Oppimateriaali

Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza Santana, Rambla Lop, Warjus: Ventana 2, Sanoma Pro, ISBN: 978-952-63-3539-1, kappaleet 5–8

sekä

Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Rambla Lop, Warjus:Ventana 3, Sanoma Pro, ISBN: 978-952-63-4304-4, kappaleet 1–2

Lisäksi käytetään opettajan Moodlessa jakamaa materiaalia.

Oppikirja ei sisälly kurssimaksuun.

Kuulustelut

Loppukoe viimeisellä opetuskerrallaUusintojen ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 145 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota). (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Katso myös

Espanjan kielen jatkokurssi 1 on tasoltaan vastaava kuin Tampereen yliopiston kielikeskuksen kurssi Espanja 3.

Jatkokurssi 1:n jälkeen voit jatkaa opiskelua jatkokurssi 2:lla, joka alkaa tammikuussa 2024.

Lisätiedot

Koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 044 901 8411Tampereen kesäyliopiston toimisto, toimisto@tampereenkesayliopisto.fi, puh. 050 303 1178

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 05.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 05.09.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.