Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164010

Laajuus opintopisteinä: 2.00

Opintojakson nimi: Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 05.09.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2023

Paikka:

Tampere, tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse


Kuvaus:

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) -opintojakson suorittaminen on edellytyksenä Turun yliopiston avoimina yliopisto-opintoina tarjottavien oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittamiselle.

Laajuus (op)

2.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta ja paikka

Lähiopetus Tampereella tiistaisin 5.9., 12.9. ja 19.9.2023 klo 17.15–19.45

Tampereen yliopisto (tarkka paikka ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse)

Opintojakson voi suorittaa Moodle-oppimisympäristössä itsenäisesti omaan tahtiin palautuspäivät huomioiden. Lähiopetukseen osallistuminen ei ole pakollista.

Osaamistavoitteet

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on- yleiskuva siitä, millaisia teemoja oikeustieteessä tieteenalana käsitellään- lähtövalmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja oikeudelliseen ajatteluun- käsitys oikeuden merkityksestä yhtenä keskeisenä yhteiskunnallisena normijärjestelmänä- perustietoja oikeudellisista käsitteistä, oikeudenalajaotteluista sekä erilaisen sääntelyn, etenkin lainsäädännön, syntymekanismeista- perustietoja tuomioistuinten toiminnasta ja eri tuomioistuimissa käsiteltävistä asioistaLisäksi opiskelija hallitsee- perusteita oikeudellisesta tiedonhausta sekä oikeuslähteiden käytöstä.

Opintojakson sisältö

Johdatus oikeustieteen yliopisto-opintoihinOikeus ja oikeudelliset ilmiöt yhteiskunnassaOikeudelliset käsitteet ja oikeudenalajaotuksen yleispiirteetOikeudellinen sääntelyLainsäädäntö ja sen syntyOikeuden kansainvälisiä, ylikansallisia ja globaaleja ulottuvuuksiaTuomioistuinten toimintaOikeudellisen tiedonhaun perusteetOpiskelutaidotOppimateriaali

Opintojakson Moodle-alueella osoitettava verkkomateriaali.

Suoritustapa

Lähiopetus 9 oppituntia (à 45 min.). Lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Itsenäisesti suoritettavat verkkotehtävät. Opiskelija liittyy opintojakson Moodle-ryhmään ja suorittaa siellä annetut tehtävät ohjeiden mukaan. Tehtävät perustuvat Moodlessa osoitettavaan verkkomateriaaliin. Tehtävät arvostellaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Kaikkien tehtävien hyväksytty suorittaminen on opintojakson suorittamisen edellytys. Opintojakso on mahdollista suorittaa omassa aikataulussa opintojakson arviointipäivät huomioiden. Opettaja antaa arvioinnin kahden viikon kuluessa siitä arviointipäivästä, johon mennessä koko kurssin suoritukset on palautettu.

Päästäksesi kirjautumaan Moodleen ja saadaksesi suoritusmerkinnän sinun tulee ilmoittautua Turun yliopiston ilmoittautumispalvelussa opintojaksolle. Saat Tampereen kesäyliopistosta ohjeet ilmoittautumista varten. Ilmoittauduttuasi saat Turun yliopiston utu-käyttäjätunnuksen, jonka aktivointiin tarvitset verkkopankkitunnukset.

Arviointipäivät

Opintojakson suoritukset otetaan arvioitavaksi seuraavina päivinä:

24.9., 8.10., 22.10., 5.11, 26.11. ja 31.12.2023.

Opiskelija voi käyttää enintään kolme yrityskertaa(palautusmahdollisuutta).

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Kohderyhmä

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I -opintojakso on tarkoitettu kaikille oikeustieteen opiskelun ja oikeudellisen ajattelun perusteista kiinnostuneille avoimen yliopiston opiskelijoille, oikeustieteen sivuaineopiskelijoille sekä JOO- ja erillisopiskelijoille.Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opintoina tarjottavien oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittamiselle.Opintojakson voi suorittaa myös toisella asteella esimerkiksi lukiossa opiskeleva oikeustieteen opintoihin ja oikeudellisen ajattelun lähtökohtiin tutustuakseen. Opintojakso ei ole tarkoitettu oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille, eikä sitä voi sisällyttää tiedekunnan tutkintoihin. Edeltäviä oikeudellisia opintoja ei vaadita.

Vastaavuus

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) on Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan hyväksymä orientoiva opintojakso.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 85 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 55 €. Turun yliopiston yliopistomaksun 30 € opiskelija maksaa Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 85 euroa (Tampereen kesäyliopiston osuus 55 euroa ja Turun yliopiston yliopistomaksu 30 euroa).

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota).

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fiSanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 06.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 30.09.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.