Viestintätieteiden peruskurssi 5 op - ayVIEK1001 - syksy 2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Viestintätieteiden peruskurssi 5 op - ayVIEK1001 - syksy 2023

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 180301

Laajuus opintopisteinä: 5.00

Opintojakson nimi: Viestintätieteiden peruskurssi 5 op - ayVIEK1001 - syksy 2023

Opintojakson alkamisajankohta: 04.09.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 13.10.2023

Paikka:

Verkkokurssi (ei lähiopetusta)


Kuvaus:

Oppiaine

Viestintätieteet

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö

Ajankohta

Syksy 2023

llmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on85€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 25€maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Opintojaksolla on rajattu osallistujamäärä.

Aikataulu

Aloitustapaaminen Zoomissa ma 4.9.2023 klo 16.30-17.30. Osallistuminen reaaliajassa on suositeltavaa, mutta tapaamisesta tulee myös tallenne Moodleen.

Verkkotyöskentely Moodlessa 4.9.–13.10.2023.

Lopputyön deadline 13.10.2023 tai 10.11.2023.

Suoritustapa: Harjoitustehtävät ja lopputyö.

Viikkotehtäviä tehdään omaan tahtiin, eikä tiettyyn kellonaikaan tarvitse olla paikalla.

Opettaja

Teija Waaramaa

Sisältö

Verkkoluentoja viestinnän tutkimuksen keskeisistä käsitteistä, viestinnän eri muotojen kehityksestä ja alan ajankohtaisista kysymyksistä.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa viestinnästä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä tunnistaa viestinnän keskeiset tutkimusperinteet. Hän osaa eritellä viestinnän funktioita ja määritellä keskeisiä käsitteitä ja hän tunnistaa viestinnän etiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Oppimateriaali

Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista:

Fiske, John: Introduction to communication studies. 2010.Suominen, Jaakko, Saarikoski, Petri & Vaahensalo, Elina: Digitaalisia kohtaamisia. Verkkokeskustelut BBS-purkeista sosiaaliseen mediaan. 2019.Turner, L., & West, R. (2018). An Introduction to Communication. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781316596852.Lisäksi aineistoja opettajan ohjeen mukaan.Kirjallisuus on lainattavissa esim. Tiedekirjasto Tritoniasta. Lisätietoakirjastopalveluista (https://www.tritonia.fi/fi/etaopiskelijat).

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 85 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota).

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta (mailto:vappu.salonen@tampereenkesayliopisto.fi) p. 040 081 3717 ja kesäyliopiston toimistosta (mailto:toimisto@tampereenkesayliopisto.fi) 050 303 1178.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 07.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.