Työoikeus (7 op)

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Työoikeus (7 op)

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 164006

Laajuus opintopisteinä: 7.00

Opintojakson nimi: Työoikeus (7 op)

Opintojakson alkamisajankohta: 11.11.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 05.06.2024

Paikka:

Kalevantie 7 C, Tampere (Koulutustila Helmi, 7. krs)


Kuvaus:

Laajuus (op)

7.0

Oppiaine

Oikeustiede

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Turun yliopisto – Oikeustieteellinen tiedekunta

Ajankohta

Verkkoluennot:

lauantaisin11.11.2023 klo 10.00–14.0018.11.2023 klo 10.00–14.0025.11.2023 klo 10.00–14.002.12.2023 klo 10.00–14.00

Lisäksi luentotallenne 2 tuntia.

Luennot välitetään Zoom-verkkokokousjärjestelmän kautta em. ajankohtina. Luennoille osallistutaan itsenäisesti omalla koneella, esim. kotoa käsin. Verkkokokousympäristön osoite ilmoitetaan opintojakson Moodle-alueella. Luentoja ei tallenneta erillistä kahden tunnin tallennetta lukuunottamatta.

Opintoryhmäohjaus Tampereella:

Opintojaksoon kuuluu luentojen lisäksi vapaaehtoista opintoryhmäohjausta maanantaisin 13.11., 20.11. ja 27.11.2023 klo 17.15–19.45.

Opintoryhmässä käsitellään mm. tenttikirjallisuuteen liittyviä aiheita. Opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä, joita käsitellään tapaamisissa.

Opintoryhmä kokoontuu Tampereen kesäyliopiston Aarre-koulutustilassa, os. Kalevantie 7 C (https://www.google.com/maps/place/Kalevantie+7c,+33100+Tampere/@61.495104,23.7768303,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468edf53f146bd33:0x55bdd7e56e10b733!8m2!3d61.495104!4d23.779019), 7. krs.

Opettajat

Luennoitsija: OTT Johannes LamminenOpintoryhmän ohjaaja: Varatuomari, OTK, HM Tuomas Oksanen

Edeltävä opintojakso

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op) (https://tampereenkesayliopisto.fi/kurssi/9296/johdatus-oikeustieteen-opintoihin-ja-oikeudelliseen-ajatteluun-i-2-op/)

Opiskelijan tulee olla suorittanut edeltävinä opintoina hyväksytysti Johdatus oikeustieteeseen tai vastaava opintojakso (2 – 5 op).

Edeltävän opintojakson voi suorittaa myös kokonaan itsenäisesti verkkokurssina esimerkiksi Turun yliopiston avoimessa yliopistossa.

Jos olet suorittanut edeltävän opintojakson muun kuin Turun yliopiston opintovaatimusten mukaan, sinun tulee hakea siitä korvaavuutta. Lisätietoja sivulla  (https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede)https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede (https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintotarjonta/oikeustieteellisen-tiedekunnan-opinnot/oikeustiede).

Ellet ole suorittanut edeltävää opintojaksoa, et voi saada opinto-oikeutta Työoikeus-opintojaksolle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan- osaa individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit ja pääsisällön- tuntee keskeistä työlainsäädäntöä- ymmärtää työoikeuden kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja kehityssuuntia- pystyy analysoimaan ja ratkaisemaan työoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia

Sisältö

- Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet, teoriat ja periaatteet- Työoikeuden normien soveltamisala ja normijärjestelmä- Individuaalisen työoikeuden pääsisältö- Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat- Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismitSuoritustapa

Luennot (18 oppituntia à 45 min.) ja kirjallinen tentti luennoista ja kirjallisuudesta

Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Opetukseen sisältyy vapaaehtoisia harjoitustehtäviä, jotka suorittamalla on mahdollista saada tenttiin lisäpisteitä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Vapaaehtoisista harjoitustehtävistä saa tentissä lisäpisteitä. Tentin maksimipistemäärän voi kuitenkin saada myös ilman näitä tehtäviä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Oppimateriaali

LuennotMoodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:Bruun, Niklas: Työoikeuden perusteet. Alma Talent 2022.Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus. 3., uudistettu painos. Alma Talent Oy 2020 tai uudempi. Saatavana myös verkkokirjana.

Kuulustelut

Moodle-tentit:

to 21.12.2023 klo 18–21 (arviointiaika 4 viikkoa)ke 7.2.2024 klo 18–21to 18.4.2024 klo 18–21ke 5.6.2024 klo 18–21Opiskelija voi osallistua enintään kolmeen tenttiin.

Tenttilinkki avautuu Moodlessa ilmoitettuna aikana, eikä tenttiin tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Vastaavuus

Työoikeus-opintojakso on Turun yliopiston Oikeustieteellisen tiedekunnan opintovaatimusten mukainen oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso ONOM1004.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson hinta on 165 €. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 60 €. Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 105 € opiskelija maksaa avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon ilmoittautumisesta lähetetään sähköpostitse ennen opintojakson alkua. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta ja rajatusta opinto-oikeudesta.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 165 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-toisen-asteen-aikana-korota).

Lisätiedot

Marja Hoivala, puh 040 761 5952, marja.hoivala(at)tampereenkesayliopisto.fiSanna Hirvi, puh 044 901 8411, sanna.hirvi(at)tampereenkesayliopisto.fi

Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 15.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 05.11.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.