Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2024

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen kesäyliopisto

Opintojakson koodi: 130011

Laajuus opintopisteinä: 6.00

Opintojakson nimi: Taloustieteen perusteet (6 op) - KANS1004 - kevät 2024

Opintojakson alkamisajankohta: 06.05.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 28.05.2024

Paikka:

Tampere


Kuvaus:

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Vaasan yliopisto – Laskentatoimen ja rahoituksen akateeminen yksikkö

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintojakson kokonaishinta on 135€. Opintojaksolle ilmoittauduttaessa maksetaan verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon 110€. Vaasan avoimen yliopiston rekisteröintimaksu25€maksetaan Vaasan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet avoimeen yliopistoon rekisteröitymisestä lähetetään sähköpostilla ennen opintojakson alkua.

Aikataulu

Kevät 2024. Luennot etänä Zoomin kautta (luennoista ei tule tallennetta).

Luennot etänä Zoomin kautta klo 17-20.15:

ma 6.5.

ti 7.5.

ma 13.5.

ti 14.5.

ma 20.5.

ti 21.5.

ma 27.5.

ti 28.5.

Opettaja

Hannu Laurila

Sisältö

1) ) Mikrotalousteorian perusteet: kysyntä, tarjonta, kuluttajan valinta, markkinavaihdanta, yrityksen teoria ja kilpailu, julkinen talous. 2) Kansantalouden tilinpito, taloudellinen kasvu, suhdannevaihtelu, rahajärjestelmä,inflaatio, avoin talous, valuuttakurssit.

Tavoitteet

Opiskelija tuntee taloustieteen peruskäsitteet. Opiskelijalla on käsitys kansantalouden keskeisimmistä riippuvuussuhteista. Opiskelija osaa soveltaa taloustieteen analyysin perustyökaluja, kuten kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutusta.

Suoritustapa

Tentti (etätentti).

Arviointi: 1–5 tai hylätty

Oppimateriaali

1. Acemoglu, D, Laibson, D. & List, J.A. (2018): Economics. 2nd Ed. Pearson (tai aikaisempi painos). Muukin kurssikirja käy, esim. Begg, Dornbush & Fischer, Introduction to Economics tai Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja.

Toisen asteen yhteistyö

Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvien Tampereen seudun toisen asteen oppilaitosten opiskelijat voivat hakea oman oppilaitoksensa kautta oikeutta osallistua Tampereen kesäyliopiston järjestämiin avoimiin yliopisto-opintoihin ja korkeakoulujen opetussuunnitelmien mukaisiin kieliopintoihin maksutta. Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset näet täältä (https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/toisen-asteen-opiskelijoille/).

Opintojakson normaalihinta on 135 euroa.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmoittautuminen

Jos opiskelet jossain yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvassa toisen asteen oppilaitoksessa, ilmoittaudu opintoihin Korota-tarjottimen kautta avautuvalla e-lomakkeella. Pääset Korota-tarjottimelle tästä. (https://www.tampere.fi/koulutus/lukiokoulutus/lukio-opinnot/korkeakouluopinnot-lukioaikana-korota)

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta (mailto:vappu.salonen@tampereenkesayliopisto.fi) p. 040 081 3717.

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.06.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 22.04.2024