Startsvenska

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Startsvenska

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: NV00FY67-3003

Laajuus opintopisteinä: 3

Opintojakson nimi: Startsvenska

Opintojakson alkamisajankohta: 13.11.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 10.12.2023

Opetusajat:

Itsenäinen opiskelu Moodlessa (toteutus avoinna aikavälillä 11.9. - 10.12. 2023). Kurssi aukeaa opiskeltavaksi Moodlessa ma 11.9.2023 klo 16.00.


Tavoitteet:

Kurssi STARTSVENSKA on tarkoitettu itseopiskelukurssiksi opiskelijoille, joiden ruotsin lähtötaso on tasollaA1 ts . 2-asteen opiskelijoille ja niille, joidenka opinnoista on pitkä aika ja kieli unohduksissa tai kielitaidon taso hyvin heikko. Jos olet epävarma onko kurssi tasoltaan sinulle sopiva, ota aina yhteyttä opettajaan!

Kurssin päätavoitteena on aktivoida ja kartuttaa opiskelijoiden ruotsin perussanastoa sekä motivoida opiskelijoita ruotsin jatko-opinto erilaisin tehtävätyypein. Painopiste on sanaston kartuttamisella ja helpolla keskustelufraseologialla sekä kuuntelun harjoittamisella videoiden avulla.


Sisältö:

Kielioppia käsitellään hyvin suppeasti, kurssilla käydään läpi vain keskeisiä kielioppiasioita soveltavien, itsekorjaavien harjoitusten avulla. Opiskelija voi suorittaa kurssista yhden kahden tai kolmen opintopisteen kokonaisuuden ja edetä oman aikataulun mukaan.


Arviointi:

Hyväksytty/hylätty tai pyydettäessä numeerinen


Oppimateriaali:

Oppimateriaali Moodlessa


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 12.11.2023