Videokuvauksen ja -leikkauksen perusteet

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Videokuvauksen ja -leikkauksen perusteet

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 2E00FH56-3007

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Videokuvauksen ja -leikkauksen perusteet

Opintojakson alkamisajankohta: 06.04.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 31.12.2024

Opetusajat:

Opiskelun voit aloittaa heti kutsun saatuasi


Tavoitteet:

Opiskelija osaa toteuttaa kevyen videotuotannon kuvauksen, leikkauksen ja äänityön. Hän tuntee digitaalisen videokuvauksen, äänisuunnittelun ja leikkauksen laitteiden ja ohjelmistojen perusteet. Hän hallitsee audiovisuaalisen kerronnan perusteita ja osaa toteuttaa visuaalisen videotarinan. Opiskelija tunnistaa erilaisia videoiden julkaisukanavia ja näille tyypillisiä kerronnallisia keinoja. Opiskelija osaa kehittää taitojaan kuvaamisessa, äänisuunnittelussa, leikkaamisessa ja videokerronnassa opintojakson jälkeen.


Sisältö:

Opintojaksolla opiskelija hankkii videotuotannon perusosaamisen, jonka myötä hän voi kehittää taitojaan eteenpäin itsenäisesti. Kurssilla kukin opiskelija toteuttaa itsenäisen videotarinan johonkin valitsemaansa julkaisukanavaan. Kurssilla tehdään useita harjoituksia.


Arviointi:

0-5


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 02.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 30.09.2024