Podcast -ohjelmatyön perusteet

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Podcast -ohjelmatyön perusteet

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen ammattikorkeakoulu

Opintojakson koodi: 2E00GA77-3003

Laajuus opintopisteinä: 3-5

Opintojakson nimi: Podcast -ohjelmatyön perusteet

Opintojakson alkamisajankohta: 01.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 15.12.2023

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mikä podcast on ja millainen yleisösuhde sillä saavutetaan. Opiskelija osaa tarkastella äänijournalistisia tuotantoja genrejen eli lajityyppien mukaan. Hän ymmärtää konseptin merkityksen, osaa ideoida, tehdä ja tuottaa ohjelmakonseptin. Kurssin lopuksi opiskelija ymmärtää, millaista suunnittelua podcast-ohjelmatyö vaatii.


Sisältö:

Podcast-tuotannon äänikerronnan ja tuotantoprosessin perusteet: ohjelman journalistisesta suunnittelusta sen tallennukseen, äänenkäsittelyyn ja julkaisuun. Jaksoon liittyy verkossa toteutettavia tehtäviä, jotka käsittelevät tuotantotekniikkaa ja podcastien ilmaisukeinoja.


Arviointi:

Hyväksytty/hylätty tai pyydettäessä numeerinen


Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.08.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 30.09.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.