Tietokantojen perusteet, Syksyn toteutus (FI/EN) 1. uusintatentti, 29.11.-30.11.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Tietokantojen perusteet, Syksyn toteutus (FI/EN) 1. uusintatentti, 29.11.-30.11.2023

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-0c92b802-10f7-493a-909b-1c6be7b6f2a0_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Tietokantojen perusteet, Syksyn toteutus (FI/EN) 1. uusintatentti, 29.11.-30.11.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 29.11.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 30.11.2023

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

tuntee

SQL-tietokantojen (relaatiorakenteisten tietokantojen) peruskäsitteet ja -rakenteet

osaa

perustaa tietokannan ja päivittää ja hakea tietokannan tietoja SQL-kielen avulla tuntee

ER-mallinnuksen peruskäsitteet ja -periaatteet

osaa mallintaa

tietoa ER-kaavioilla

osaa muuntaa ER-kaavion suoraviivaisesti

SQL-tietokannan kaavioksi 

tuntee tietokantojen kehityshistoriaa

ja -trendejä

tuntee

tietokannanhallintajärjestelmän toiminta-ajatuksen yleisellä tasolla


Sisältö:

Käsiteltäviä aiheita ovat tietokannan perustaminen, päivittäminen ja kyselyt SQL-kielellä

sekä tietokannan mallintaminen ja suunnittelu. Lisäksi käsitellään lyhyesti tietokantojen

kehityshistoriaa ja -trendejä sekä tietokannanhallintajärjestelmän toiminta-ajatusta yleisellä tasolla.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 26.11.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.