Digitaaliset yleistaidot, teema 3: Tekstimuotoisen tiedon ja kuvien käsittely ja julkaisu, Monimuoto-opetus, intensiivitoteutus, 8.4.-4.5.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 3: Tekstimuotoisen tiedon ja kuvien käsittely ja julkaisu, Monimuoto-opetus, intensiivitoteutus, 8.4.-4.5.2024

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-2439c9de-184d-47a2-95dd-f91456564e21_2023

Laajuus opintopisteinä: 1

Opintojakson nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 3: Tekstimuotoisen tiedon ja kuvien käsittely ja julkaisu, Monimuoto-opetus, intensiivitoteutus, 8.4.-4.5.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 08.04.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 04.05.2024

Tavoitteet:

Harjoitteet suoritettuaan, opiskelija ymmärtää tekstimuotoisen datan käsittelyn periaatteet,

ja osaa hyödyntää Word-tekstinkäsittelyohjelman mahdollisuuksia monipuolisesti. Lisäksi hän osaa tehdä

perustason vektori- ja bittikarttagraafista kuvankäsittelyä, tehdä esityksiä ja julkaista niitä

erilaisten alustojen avulla.


Sisältö:

Tekstimuotoisen tiedon tallentaminen, tekstinkäsittelyn yleiset periaatteet, tekstin muotoilu

MS Wordiä käyttäen, kappaletyyleihin perustuva muotoilu, automaattisesti luodut lukujen ja sivujen

numeroinnit, sarkainten käyttö sekä osien ylä- ja alatunnisteiden hallinta. Toisena osana teemassa

käsitellään vektori- ja bittikarttagraafista kuvankäsittelyä esitysgrafiikkaohjelmistojen käyttöä ja

sisältöjen julkaisua internetissä Swayn, Dropboxin, Bloggerin ja Google Driven kaltaisten työkalujen

kautta.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 05.04.2024