Johdatus ohjelmistotuotantoon, opetus, 8.1.-13.5.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Johdatus ohjelmistotuotantoon, opetus, 8.1.-13.5.2024

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-2b9f2454-4be8-4216-b6ac-e61c36ea59d8_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Johdatus ohjelmistotuotantoon, opetus, 8.1.-13.5.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 13.05.2024

Tavoitteet:

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää mitä erilaisten ohjelmistojen ammattimainen tuottaminen on,

sekä mitä tietoja ja taitoja se vaatii. Opiskelija tuntee ohjelmistotuotannon peruskäsitteet sekä pystyy

yleisellä tasolla selittämään millaisia asioita ja vaiheita ohjelmistojen ammattimaiseen tuottamiseen

kuuluu. Kaikki tämä tähtää siihen, että opiskelija pystyy tehokkaasti toiminaan ohjelmistoprojektin

sidosryhmässä; joko oman alansa asiantuntijana tai asiakkaan edustajana.


Sisältö:

Ydinsisältö

Erityyppisten ohjelmistojen (sulautetut,

räätälöidyt, paketoidut ja palvelupohjaiset ...) erityispiirteet erityisesti sidosryhmien kannalta.

/>Määrittely ja toimittaja-asiakas kommunikointi.Määrittelyvaiheen

tehtävät ja dokumentointi. Määrittelyssä tarvittavien ongelmien ja kaavioiden ymmärtäminen.Ei-toiminnalliset

ominaisuudet, kuten käytettävyys.Ohjelmistoprosessien ja

elinkaarimallien perusperiaatteet - erityisesti sidosryhmien kannalta. Tuntea

ohjelmistotuotannon eri vaiheet ja tehtävät sidosryhmien näkökulmasta.Täydentävä

tietämys

Erityyppisen ohjelmistojen tuottamisen erityispiirteet.Määrittelydokumentaation

luonti yhdessä ohjelmiston tuottajien kanssa. Pystyy

sidoryhmän ominaisuudessa vaatimaan järkeviä ja realistisia suunnitelmia ja raportteja sekä seuraamaan

projektin kulkua luotettavasti. Erityistietämys

Ohjelmistojen

vaatimusmäärittelyiden itsenäinen luominen. Käytettävien notaatioiden hallinta.


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 14.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 07.01.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.