Ohjelmointi 2: Rakenteet, Kurssiarvosana tentillä 1, syksyn 2023 tot., joulu-tammikuu, 1.12.2023-16.1.2024

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Ohjelmointi 2: Rakenteet, Kurssiarvosana tentillä 1, syksyn 2023 tot., joulu-tammikuu, 1.12.2023-16.1.2024

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-30547b9f-dd1b-4e9c-a80b-6510559a0d5f_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Ohjelmointi 2: Rakenteet, Kurssiarvosana tentillä 1, syksyn 2023 tot., joulu-tammikuu, 1.12.2023-16.1.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 01.12.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 16.01.2024

Tavoitteet:

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy suunnittelemaan ja

toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa

oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja

algoritmit. Opiskelija pystyy arvioimaan toisen kirjoittaman ohjelman rakennetta.


Sisältö:

Ydinsisältö

Ohjelman jakaminen helpommin hallittaviin osiin

sekä muita tyyliseikkoja.Modulaarisuus ja luokkien käyttö.Olio-ohjelmoinnin

perusteet.Rekursio.STL-kirjasto.Perussäiliöt

(vector, set, map).Iteraattorit.Arvot, viitteet ja osoittimet.Dynaaminen

muistinhallinta.Dynaamisten tietorakenteiden perusteet.Linkitetty lista.Älykkäät

osoittimet.Graafisen käyttöliittymän ohjelmoinnin alkeet.Tavallisimmat

käyttöliittymäelementit.Signal-slot -mekanismin alkeet.Versionhallinta

(yhden ohjelmoijan projekteissa).Kääntäminen verrattuna tulkkaukseen.Täydentävä

tietämys

Periytymisen alkeet.STL-algoritmit.Lisää

STL-säiliöitä (list, deque).Funktio-osoittimet.Osoitinaritmetiikka.

/>Taulukot.Lisää käyttöliittymäelementtejä.Etätietovarastot

versionhallinnassa.Käännösprosessi (esiprosessori, linkitys).


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 01.12.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 15.01.2024


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.