Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus 1: Perusteet, Luento-opetus, 23.10.-16.12.2023

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus 1: Perusteet, Luento-opetus, 23.10.-16.12.2023

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-3b7e9fe9-0f79-4098-8b07-a4785d2e809e_2023

Opintojakson nimi: Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus 1: Perusteet, Luento-opetus, 23.10.-16.12.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 23.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 16.12.2023

Tavoitteet:

Tämän kurssin käytyään opiskelija...

Ymmärtää, mikä on

käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen arvo käyttäjälle, liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle sekä mitkä

tekijät vaikuttavat käytettävyyteen ja käyttäjäkokemukseen.

Tunnistaa

ihmisen ja teknologian välisen vuorovaikutuksen keskeisiä tyylejä ja tapoja. Tuntee HTI-alan historiaa

ja sen merkitystä nykypäivälle. On tietoinen vuorovaikutuksen trendeistä ja etiikan sekä kestävän

kehityksen merkityksestä suunnittelussa.

Osaa soveltaa

ihmiskeskeisen suunnittelun keskeisiä menetelmiä: ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen mallien

soveltaminen; alustavien käyttöliittymähahmotelmien tuottaminen; suunnittelu- ja arviointiperiaatteiden

hyödyntäminen asiantuntija-arvioinnissa.

Ymmärtää, millaista on

käytännön työ ja ketterä kehitys käyttäjäkokemuksen parissa ja miten se liittyy tuotekehitysprosessiin.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 04.09.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2023