Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin, Sähköinen tentti, suomeksi ja englanniksi, 16.10.-20.11.2023

Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin kurssilistaukseen.

Kurssin nimi: Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin, Sähköinen tentti, suomeksi ja englanniksi, 16.10.-20.11.2023

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-7d10e28c-f2fb-45f0-90c2-9501246a4125_2023

Laajuus opintopisteinä: 5

Opintojakson nimi: Ohjelmointi 1: Johdatus ohjelmointiin, Sähköinen tentti, suomeksi ja englanniksi, 16.10.-20.11.2023

Opintojakson alkamisajankohta: 16.10.2023

Opintojakson päättymisajankohta: 20.11.2023

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

hallitsee ohjelmoinnin

peruskäsitteet (muuttujat ja ohjausrakenteet)osaa jakaa ohjelman funktioihintuntee

joitakin yksinkertaisia tietorakenteitaosaa muodostaa monimutkaisempia

tietorakenteita yksinkertaisemmista rakenteistaosaa ratkaista pieniä

ongelmia ohjelmoimallahallitsee hyvän ohjelmointitavan perusteettuntee

olio-ohjelmoinnin peruskäsitteet (luokka ja

olio)tuntee graafisen käyttöliittymän alkeita

/>


Sisältö:

Ydinsisältö

Ohjelman ja algoritmin käsitteet. Pienten

ohjelmien suunnitteleminen ja testaus.Suunnitteleminen jakamalla pienempiin

osakokonaisuuksiin: funktiot.Parametrit ja paluuarvon välitys.Ohjelman

ohjausrakenteet.Muuttujat. Näkyvyysalue. Tiedon tyyppi.Merkkijonot

ja listat.Tiedostojen peruskäsittely.Hyvä ohjelmointitapa.

/>Täydentävä tietämys

Joukot ja

sanakirjat.Tietorakenteiden yhdistely.Luokkien ja

olioiden perusteet.Graafiset käyttöliittymien alkeet.Erityistietämys

Parametrien

oletusarvot.Funktionaalisesti muodostetut listat (list comprehensions).Funktioparametrit.

/>Luokan erikoismetodit.Monikko (tuple).


Arviointi:

Järjestelmä: 0-5


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 16.10.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 19.11.2023


Kurssille ei voi ilmoittautua. Siirry takaisin.