Digitaaliset yleistaidot, teema 1: Yliopiston tietotekninen ympäristö, Monimuoto-opetus, intensiivitoteutus, 4.3.-30.3.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 1: Yliopiston tietotekninen ympäristö, Monimuoto-opetus, intensiivitoteutus, 4.3.-30.3.2024

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-8b4b0d74-89c7-40d9-9d33-ab97369a5c87_2023

Laajuus opintopisteinä: 1

Opintojakson nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 1: Yliopiston tietotekninen ympäristö, Monimuoto-opetus, intensiivitoteutus, 4.3.-30.3.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 04.03.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 30.03.2024

Tavoitteet:

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa hyödyntää yliopiston tietoteknisen ympäristön

tarjoamia työkaluja ja hänellä on ja valmiudet ylläpitää omia taitojaan jatkuvasti kehittyvässä

tietoteknisessä toimintakentässä.


Sisältö:

Yliopiston tietotekninen ympäristö, tietoturva ja tietosuoja yliopistolla,

käyttöjärjestelmistä yleisesti, tiedostojen hallinta, tietojen pakkaaminen, Moodleen tutustuminen,

Office 365, Teams ja sen ryhmätyötä tukevat työkalut.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 29.01.2024

Ilmoittautuminen päättyy: 01.03.2024