Digitaaliset yleistaidot, teema 4: Ohjelmoinnin alkeet, Itsenäinen projekti, 8.1.-1.8.2024

Takaisin Ilmoittaudu

Kurssin nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 4: Ohjelmoinnin alkeet, Itsenäinen projekti, 8.1.-1.8.2024

Tieteenalanyksikkö: Computing Sciences Studies

Opinnot tarjoava oppilaitos: Tampereen yliopisto

Opintojakson koodi: otm-9c68d0ee-f886-48a1-a682-305bea529753_2023

Laajuus opintopisteinä: 1

Opintojakson nimi: Digitaaliset yleistaidot, teema 4: Ohjelmoinnin alkeet, Itsenäinen projekti, 8.1.-1.8.2024

Opintojakson alkamisajankohta: 08.01.2024

Opintojakson päättymisajankohta: 01.08.2024

Tavoitteet:

Teeman 4 (Ohjelmoinnin alkeet) tarkoituksena on antaa

käsitys siitä, mitä ohjelmointi on. Kurssia ei siten ole tarkoitettu ohjelmointia opiskelemaan

tuleville, vaan lähinnä niille, jotka ovat kiinnostuneita ymmärtämään algoritmista ajattelutapaa ja ehkä

harkitsevat ohjelmointiin suuntautumissa vapaasti valittavina opintoina. Teeman suoritettuaan opiskelija

on ymmärrys on proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteista; algoritmeista ja siitä miten niitä esitetään

proseduraalisella ohjelmointikielellä.


Sisältö:

TEEMA 4: Ohjelmoinnin alkeet (1op)

Sisältö:

Algoritmin käsite, proseduuraalisen kielen yleisimmät ohjausrakenteet (valinta ja toisto) sekä

loogisten lausekkeisen käyttö niiden yhteydessä.


Arviointi:

Järjestelmä: pass/fail


Kuvaus:

Tarkista opintojakson ajankohtaiset tiedot opetusohjelmasta:

Ilmoittautuminen

Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman tai osittain tuetun opinto-oikeuden myöntämisestä.

Opintojen peruuttaminen

Ellet jostain syystä otakaan saamaasi opiskelijapaikkaa vastaan, sinun tulee ilmoittaa siitä välittömästi opinnot tarjoavan korkeakoulun toimistoon. Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään koko opintomaksu sinulta itseltäsi. Jos joudut keskeyttämään jo aloittamasi opinnot, ilmoita asiasta mahdollisimman nopeasti ja toimita kopio lääkärintodistuksesta korkeakoululle.


Ilmoittautuminen alkaa: 13.11.2023

Ilmoittautuminen päättyy: 30.07.2024